• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
 

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

BioDisc® BE-BLWysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla budynków mieszkalnych,

przedsiębiorstw i ośrodków rekreacyjnych

 
Urządzenia BioDisc® marki Klargester, wykorzystujące sprawdzoną technologię tarczowych złóż biologicznych, są nową większą serią oczyszczalni ścieków BioDisc® pozwalających oferować rozwiązania dla dużo większej liczby zastosowań. Wszystkie oczyszczalnie BioDisc® są dostarczane na miejsce instalacji jako gotowe do montażu.
Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych.
Poprawa standardów ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i wprowadzenie nowych przepisów budowlanych kładą większy nacisk na projektantów i użytkowników dla zapewnienia prawidłowego doboru systemu oczyszczania ścieków w konkretnej instalacji. Oczyszczalnie ścieków BioDisc® zostały zaprojektowane tak, aby jako kompleksowe rozwiązanie mogły być zastosowane w różnorodnych instalacjach i przy różnych wymogach jakościowych ścieków.

oczyszczalnia ścieków biodisc be-bl


W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak puby, kluby, hotele i zakłady przemysłowe, proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom. Poziom zanieczyszczeń stanowiących mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów wymaga większych zdolności oczyszczania, niż w zastosowaniach mieszkaniowych. W takich przypadkach Klargester proponuje sprawdzone sposoby oczyszczania, a urządzenia BioDisc® sprostają wszelkim Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności.

T e c h n o l o g i a
Oczyszczalnia BioDisc® zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku.

Osadnik wstępny: (1) ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą, dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy: (2) tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania.

System czerpakowy: (3) przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefy 1 i 2 posiadają zrównoważoną pojemność, równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni, i to dzięki tej funkcjonalności oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi regulacjami budowlanymi obowiązującymi już w niektórych krajach Europy, cecha ta jest obecnie wymagana.

Druga strefa dysków: (4) ścieki doprowadzane do tej sekcji, są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia.
Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii.

Główną zaletą oczyszczalni BioDisc® jest to, że cała powierzchnia dysków jest stale regenerowana przez rozwój nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane nowymi.
Często, w przypadku zanurzonych lub przytwierdzonych złóż biologicznych zdarza się, że część tych złóż jest zatykana przez nadmierną ilość lub obumarłe bakterie, które hamują oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji.

Osadnik wtórny: (5) prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zawracania osadu nadmiernego, która przepompowuje materiał z dna osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania, przez ochronę odpływu i powrót rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta może być poddawana modyfikacjom podczas sezonowych wahań dopływu.

Ścieki oczyszczone, wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.

tarczowe złoże biologiczne

Najniższe koszty eksploatacji, w połączeniu z wysoką jakością i trwałością sprzętu - w szczególności silnika, który ma znacznie dłuższą żywotność niż pompy i dmuchawy zainstalowane w konkurencyjnych urządzeniach - składają się na znacznie niższe koszty utrzymania oczyszczalni BioDisc®.Trwałość - zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), łączy zalety betonu oraz PE, tworzywa bardzo mocnego, lekkiego, odpornego na działanie substancji chemicznych oraz w pełni wodoszczelnego.

Kompaktowe oczyszczalnie ścieków BioDisc® dostarczane są jako kompletne jednostki do natychmiastowej instalacji we wcześniej przygotowanym wykopie. Urządzenia BioDisc® wyróżniają się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa eksploatacji, dlatego konserwacja oczyszczalni raz w roku jest w zupełności wystarczająca. Elementy oczyszczalni wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) oraz elementów mechanicznych odpornych na korozję gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.
 
Zalety oczyszczalni BioDisc®
  • oczyszczalnie BioDisc® pracują, nie emitując hałasu oraz nieprzyjemnych zapachów,
  • nie wymagają dużych nakładów konserwacyjnych,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac dozorowych,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych,
  • wykazują niskie zużycie energii ,
  • generują małe ilości osadu,
  • posiadają dużą pojemność magazynowania.oczyszczalnia ścieków biodisc be-bl

Specyfikacja - oczyszczalnia od 35 - 150 RLM
Parametr   BE     BF     BG     BH     BJ     BK     BL  
Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 35 50 70 75 100 125 150
Maksymalny dzienny ładunek BZT5 (kg) 2,1 3,0 4,2 4,5 6,0 7,5 9,0
Maksymalna dzienna ilość ścieków(m3) 7 10 14 15 20 25 30
D     Długość (mm) 3340 4345 5235 7755 7755 7755 7755
      Szerokość (mm) 2450 2450 2450 2455 2455 2455 2455
E     Głębokość przed dopływem (mm) 600 600 600 600 600 600 600
L     Głębokość dopływu (mm) 1825 1820 1820 1790 1790 1790 1790
F     Głębokość pod odpływem (mm) 685 700 700 750 750 750 750
G     Całkowita wysokość (mm) 2825 2825 2875 2830 2830 2830 2830
H     Wysokość do krawędzi pokrywy (mm) 2485 2485 2485 2500 2500 2500 2500
Całkowity ciężar, bez obciążenia (kg) 1200 1315 1660 3000 3100 3200 3300
Zasilanie elektryczne jednofazowe jednofazowe jednofazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe trójfazowe
Opcjonalne zasilanie elektryczne trójfazowe trójfazowe trójfazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe jednofazowe
Moc silnika jednofazowy/trójfazowy (W) 75/60 120 180 250 250 370 370
Prąd podczas pełnego obciążenia - jednofazowy (A) 1,10 1,26 1,70 1,95 1,95 2,35 2,35
Prąd podczas pełnego obciążenia - trójfazowy (A) 0,35 0,42 0,63 0,88 0,88 1,35 1,35
Prąd podczas pełnego obciążenia - jednofazowy (A) 1,10 1,26 1,70 1,95 1,95 2,35 2,35
Moc silnika pompy zwrotnej osadu (W) - - 250 480 480 480 480

oczyszczalnia ścieków biodisc
 
Oczyszczalnie BioDisc® od 6 do 25 mieszkańców

oczyszczalnia ścieków biodisc BA-BD


Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Ceny zawarte na stronach serwisu mają charakter orientacyjny, są cenami netto i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij