• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
Oczyszczalnie DELFIN PAK KOMPLET

10 lat gwarancji producenta na zbiorniki

 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to urządzenie, które oczyszcza ścieki i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach produkujących ścieki bytowe: dom jednorodzinny, szkoła, hotel, zajazd, stacja benzynowa, biurowiec, supermarket.
Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym stosowane są przy gruncie przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych (min. 1,5 m od rur drenażowych do zwierciadła wód gruntowych).
przydomowa oczyszczalnia z pakietem drenażowym


Drenaż rozsączający z zastosowaniem pakietów drenażowych
Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na równomierne rozprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed infiltracją do gleby. Sztywna rura drenażowa zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków na powierzchni pakietów drenażowych. Geowłóknina spełnia funkcję drenującą i filtrującą. Gleba lub warstwa piasku leżąca poniżej dopełniają oczyszczanie.
Wykorzystanie pakietów drenażowych pozwala na zredukowanie w znaczny sposób powierzchni wymaganej pod oczyszczalnię.

Instalacja pakietu drenażowego

oczyszczalnia z pakietem drenażowym
 
oczyszczalnia z pakietem drenażowym
 
Pakiety drenażowe znajdują zastosowanie głównie na małych działkach, przy gruncie bardzo dobrze przepuszczalnym (piasek.) Są zamiennikiem żwiru w tradycyjnych oczyszczalniach. Wykorzystanie pakietów pozwala pięciokrotnie zredukować powierzchnię wymaganą pod oczyszczalnię. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest grunt.
oczyszczalnie z pakietem drenażowym

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni:
Oczyszczalnia: DELFIN 2000 Pak DELFIN 3000 Pak DELFIN 4000 Pak DELFIN 5000 Pak
Przeznaczenie 4 osoby 6 osób 8 osób 10 osób
Przepustowość 0,60 m3/dobę 0,90 m3/dobę 1,20 m3/dobę 1,50 m3/dobę
Osadnik gnilny z filtrem i pokrywą RVP600 2000 l 3000 l 4000 l 5000 l
Nadstawka RVP40 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt
Studzienka rozdz. śr 70 z pok. polietyl. 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt
Rura perforowana drenażowa 2 m, Ø110 8 mb - 4 szt 12 mb - 6 szt 16 mb - 8 szt 20 mb - 10 szt
Rura pełna 1 m, Ø110 5 mb - 5 szt 5 mb - 5 szt 5 mb - 5 szt 5 mb - 5 szt
Kolanko kanalizacyjne 90° Ø110 4 szt 4 szt 4 szt 4 szt
Wywiewka kanalizacyjna Ø110 2 szt 2 szt 2 szt 2 szt
Geowłóknina (szer. 1,5 m) 18 m2 24 m2 30 m2 40 m2
Pakiet drenażowy 6 szt 8 szt 10 szt 12 szt
Mufa     1 szt 1 szt
Redukcja     1 szt 1 szt
Książka eksploatacji i karta gwarancyjna

Wyposażenie dodatkowe:
• nadstawka na osadnik:     RVP 20 wys 20 cm
  RVP 40 wys 40 cm

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W osadniku zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Substancje lekkie głównie tłuszcze unoszą się na powierzchni terenu tworząc tzw. kożuch. W procesie biologicznym następuje fermentacja beztlenowa.
oczyszczalnie ścieków z drenażem, osadnik gnilny
Pojemność osadnika gnilnego wynika z czasu sedymentacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach (2 - 4 h) oraz niezbędnego czasu fermentacji osadu (minimum 180 dni) gromadzącego się na dnie osadnika.
Osadniki produkowane są z wysoko zagęszczonego polietylenu z osłoną ultrafioletową. Jajowaty kształt czyni urządzenia wytrzymałymi i odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Osadnik wyposażony jest w specjalnie skonstruowany wlot, który w czasie dopływu ścieków nie powoduje turbulencji i zmącenia warstwy osadów.
Zarówno wlot, jak i wylot ścieków wyposażony jest w uszczelki gumowe Ø 100 – 110 mm o dużej elastyczności, które zapewniają szczelność konstrukcji. Uszczelki przeznaczone są do wprowadzania przewodów kanalizacyjnych PCV 110.
Wewnątrz osadnika od strony wylotu znajduje się kosz z wkładem filtracyjnym, którego zadaniem jest ochrona drenażu przed zanieczyszczeniem zawiesinami.
Wentylacja osadnika gnilnego.
osadnik gnilny - wentylacja
Procesy fermentacji beztlenowej zachodzące wewnątrz osadnika są Ąródłem gazów takich jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla, które muszą być odprowadzane z przestrzeni powietrznej zawartej pomiędzy poziomem ścieków, a sklepieniem osadnika. Wystarczającym rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że jest on wyprowadzony ponad dach budynku.
oczyszczalnie ścieków - wentylacja
W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić instalację wentylacyjną ponad dach budynku (minimum 60 cm powyżej krawędzi najwyższego okna).
Drenaż rozsączający
Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów wprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczania. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych w stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz w masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne reakcje strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane. W praktyce przyjmuje się 15 m bieżących drenu na 1 mieszkańca.
przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym
Drenaż rozsączający może być stosowany wówczas, gdy ilość ścieków wstępnie oczyszczonych mechanicznie nie przekracza 5 m3/d i jeżeli zwierciadło wody podziemnej znajduje się nie płycej niż 1,5 m poniżej poziomu ułożenia drenów.
Układ drenażowy składa się ze studzienki rozdzielczej i rur drenażowych zamontowanych w rowach zakończonych wywiewkami wentylacyjnymi.
Zadaniem studzienki rozdzielczej jest równomierny rozdział ścieków po osadniku gnilnym na poszczególne ciągi rozsączające. Na dnie wykopu należy ułożyć warstwę grysu kwarcowego o granulacji 16 - 32 mm. Grubość warstwy grysu powinna wynosić ok. 0,35 m. Wyżej należy zamontować rury drenażowe PCV 110, które powinno się obsypać grysem do całkowitego ich przykrycia. Następnie obsypane grysem rury drenażowe należy przykryć geowłókniną, która ma za zadanie zabezpieczyć pole drenażowe przed zamuleniem.
osadnik gnilny

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni
Osadnik gnilny z filtrem i pokrywą RVP600   1500 l - 1 szt
Studzienka rozdz. Sr 70 z pok. polietyl.   1 szt.
Rura perforowana drenażowa L= 2m, Dn110     28 mb. - 14 szt.  
Kolanko kanalizacyjne 90° Ø110   4 szt.
Wywiewka kanalizacyjna Ø110   2 szt.
Rura połączeniowa pełna L=1,0 m Dn110   5 mb - 5 szt.
Geowłóknina (szer. 0,5m)   25 m2
Książka eksploatacji i karta gwarancyjna   1 szt.

Wyposażenie dodatkowe:
• nadstawka na osadnik:     RVP 20 wys 20 cm
  RVP 40 wys 40 cm
teleskopowa     RVP 70 wys 40 – 70 cm
• biopreparat Super Szambex 480g
• Drain King Model 2 - urządzenie do czyszczenia rur Dn 40 -70

Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij