• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Kętach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
EKOCENT 2200

PRZYDOMOWA  OCZYSZCZALNIA  ŚCIEKÓW
z drenażem rozsączającym
(do 5 osób mieszkających na stałe)

Przepustowość 0,75 m3/dobę

5 lat gwarancji producenta na zbiorniki

Oczyszczalnia posiada aprobatę techniczną IOŚ
 
» Koszt rocznej eksploatacji: ok. 90 PLN
 
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni:
 • Zbiornik HDPE 2200 litrów dwukomorowy z filtrem.
 • Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE.
 • Nadstawka na osadnik gnilny w ilości 2 szt.
 • Kolanko 50 / 90 w ilości 3 szt.
 • Kolanka do połączeń, 110/90 w ilości 2 szt.
 • Wywiewki zewnętrzne 50 w ilości 3 szt.
 • Redukcje 110 / 50 w ilości 3 szt.
 • Rury drenażowe w ilości 40mb.
 • Rura pełna do wywiewek 50, dł.2mb w ilości 3 szt.
 • Rura połączeniowa pełna 110 w ilości 2 mb.
 • Geowłóknina szer.0,5mb 40 mb.
 • Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.
 
Technologia oczyszczalni typu Ekocent 2200
Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu rozsączającym. Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków w procesie fermentacji, po którym związki organiczne zawarte w osadach rozkładają się na minerały, wodę i gaz. Na wylocie zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle oczyszczoną by móc ją odprowadzić do gruntu. Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez układ rowów drenażowych z odpowiednim wypełnieniem. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir, keramzyt, pakiety W-BOX i inne. Na wypełnieniu będącym ostatecznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościekowa.

Wybór właściwego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków jest możliwy po wnikliwym przeanalizowaniu charakteru zabudowy, ukształtowania terenu, warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych. Najważniejszym kryterium jakim należy się kierować jest zapewnienie skutecznej ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami. O wyborze rodzaju oczyszczania decyduje głównie rachunek ekonomiczny. Choć zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne, to ich budowa w terenach o rozproszonym charakterze zabudowy jest nieuzasadniona ekonomicznie. Zwiększone koszty inwestycji obciążają na wiele lat rachunek użytkowników sieci kanalizacyjnej.

Alternatywą dla takich skomplikowanych i kosztownych systemów są indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Zawsze przed wyborem rozwiązania zapoznajemy się z planem zagospodarowania przestrzennego okolic naszej inwestycji. Jeśli w okresie 1 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej (np. przewiduje się powstawanie osiedla domków jednorodzinnych), można zdecydować się na szambo. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe i kosztowne w eksploatacji. Wywóz nieczystości z szamba o pojemności 10 m3 odbywa się średnio dwa razy w miesiącu, co przy koszcie 12 zł/m3 ( koszt opróżnienia 1 m3 zbiornika bezodpływowego) daje kwotę rocznych kosztów eksploatacji szamba wynoszącą 2800 zł. Ponadto szamba nie wolno stosować na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska oraz narażonych na powodzie i zalewanie wodami opadowymi.

Jeśli na naszym terenie jest sieć kanalizacyjna, zgodnie z przepisami nie otrzymamy zgody na budowę szamba. Nie dotyczy to jednak przydomowych oczyszczalni gdyż, nie ma żadnego aktu prawnego, który nakazywałby przyłączenie się do sieci kanalizacji centralnej zamiast budowy zgodnie z przepisami własnej oczyszczalni.

OSADNIK


Osadnik gnilny jest podstawowym elementem stosowanym w układach oczyszczalni ścieków z systemami drenażowymi. Zadaniem osadnika gnilnego jest jak najskuteczniejsze wstępne podczyszczenie surowych ścieków. Osadniki stosowane w oczyszczalniach Ekocent, dzięki wielokomorowości zapewniają najlepsze parametry ścieku do dalszego oczyszczenia na wybranej formie drenażu. Osadnik gnilny musi być tak skonstruowany, by ścieki po przebyciu drogi od wlotu do wylotu w odpowiednim i w zgodnym z założeniami czasie zostały podczyszczone w co najmniej 50%.
Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowo - gospodarczych odprowadzanych z gospodarstw domowych zostały określone na podstawie badań bezpośrednich przez szereg Instytucji Badawczych.

Prawidłowo zaprojektowany osadnik realizuje cztery niezbędne procesy :
 • właściwą fermentację osadów w procesie życiowym bakterii beztlenowych powodujących rozkład ścieków na rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje mineralne,
 • właściwą sedymentację osadów, co gwarantuje wysoki stopień redukcji zawiesiny ogólnej,
 • właściwy proces flotacji cząstek, co z kolei pozwala na skuteczną separację tłuszczy przedostających się do osadnika,
 • właściwą stabilizację ścieku, dzięki czemu uzyskiwana na wylocie efektywny proces tlenowego doczyszczania po osadniku gnilnym.

Kształt i budowa osadnika kompaktowego.
oczyszczalnie z drenażem rozsączającym


Osadniki produkowane są z najwyższej jakości zagęszczonego polietylenu PEHD, posiadającego tzw. osłonę UV. Zbiorniki posiadają kształt cylindryczny z charakterystycznymi karbowanymi wzmocnieniami w osi osadnika.
Cechą szczególną osadników kompaktowych jest podział na komory. Uzyskany w zbiornikach wielokomorowych stopień redukcji zanieczyszczeń jest kilkakrotnie większy niż przy zastosowaniu osadników jednokomorowych.Najczęściej stosowane układy drenażu rozsączającego.

Drenaż rozsączający - bardzo ważny element oczyszczalni - w nim właśnie zachodzi całkowite doczyszczenie ścieków dzięki procesom biologicznym przy udziale bakterii tlenowych. Do gruntu dostaje się woda II klasy czystości.

drenaż rozsączający

Jest to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne (rozłożone na dużej powierzchni) wprowadzenie do systemu wstępnie podczyszczonych ścieków (oczyszczonych w 65%) wypływających z osadnika gnilnego. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego też drenaż rozsączający musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. W praktyce przyjmuje się 15 m bieżących drenu na 1 mieszkańca.

Perforacja rur drenażowych - przeloty zapewniają równomierny dopływ ścieku do każdego ciągu drenażowego nawet jeżeli jego poziom na dopływie szybko wzrasta. Ciągi drenażowe ułożone są z rur PCV nacinanych ( perforowanych), opracowanych na bazie zaleceń technologicznych i norm. Rury PCV o średnicy ø 110 mm


Drenaż rozsączający w układzie otwartym

Zaletą takiego rozwiązania jest równomierny rozkład ciągów powietrza natleniajacego przepływający ściek. Dzięki temu jakość doczyszczania w drenażu otwartym jest zdecydowanie większa niż w przypadku drenażu o układzie zamkniętym.
 otwarty drenaż rozsączającyDrenaż rozsączający w układzie zamkniętym

Zaletą takiego rozwiązania jest lepszy eksploatacyjny dostęp do kontrolowania przepływu ścieków. W układzie drenażu zamkniętego rozkład powietrza w ciągach drenażowych jest nierównomierny ze względu na jeden punkt nawiewu powietrza. Studzienka zamykająca jest studzienka wentylacyjną.
zamknięty drenaż rozsączający


zamknięty drenaż rozsączający

WENTYLACJA

W osadnikach zachodzą procesy fermentacyjne, których efektem są gazy o szczególnie nieprzyjemnych właściwościach zapachowych. Należą do nich między innymi: dwutlenek węgla, siarkowodór, metan. Gazy te muszą być odprowadzone z osadnika. Najskuteczniejszym sposobem odprowadzenia gazów jest wyprowadzenie komina wentylacyjnego na poziomie kanalizacji sanitarnej ponad dach budynku (powyżej kalenicy).

Bardzo ważne jest, aby nie zmniejszać średnicy odprowadzenia wentylacji gdyż może to być powodem powstawania brzydkich zapachów na skutek zaburzenia naturalnego ciągu od nawiewek na zewnątrz poprzez zbiornik, aż do wylotu ponad dach. Dopuszczalne jest zastosowanie wywiewek drenażu rozsączającego o śr. 50 mm. W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić instalację wentylacyjną ponad dach, prowadząc ją po ścianie budynku (min. 80 cm powyżej krawędzi najwyższego okna).

oczyszczalnia ścieków

Uwaga !
Dla prawidłowej cyrkulacji powietrza nie wolno pozostawiać zakończenia komina odpowietrzającego na poddaszu. Takie rozwiązanie jest wystarczające przy eksploatacji zwykłego szamba, gdzie gazy wyprowadzone są na zewnątrz zbiorni
Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


(Proszę wypełnić wszystkie pola)

Podaj swoje imięPodaj swój adres e-mailModel szukanego urządzeniaWpisz swoją wiadomość:

  Ceny zawarte na stronach serwisu mają charakter orientacyjny, są cenami netto i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
Box reklamowy:
Oczyszczalnie z pakietem tunelowym

przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z tunelem drenażowym
Przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczno-mechaniczne
Przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażem i pakietem rozsączającym
przydomowa oczyszczalnia bioekocent pro
oczyszczalnia ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z odprowadzaniem przez drenaż rozsączający, pakiet rozsączający lub pakiet tunelowy
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
Do pensjonatów i szkół
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z tunelem drenażowym lub biologiczno-mechaniczne oraz z drenażem i pakietem rozsączającym w Rabka-Zdrój i Jordanów oczyszczalnie ścieków, przydomowa oczyszczalnia, biologiczne oczyszczalnie, bioekocent, drenaż i pakiet rozsączający, pakiet tunelowy, przydomowej oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków

Informacja o plikach cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, wyłącznie do anonimowych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij