• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »

PRZYDOMOWA  OCZYSZCZALNIA  ŚCIEKÓW FAMILY

Z  POLIETYLENU

 
Przepisy Unii Europejskiej, regulujące gospodarkę wodno-ściekową, nakładają w budownictwie obowiązek takiego rozwiązania, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jednocześnie każdy poszukuje takiego rozwiązania, które prócz cenowej przystępności będzie efektywne, wygodne i kompleksowe.
przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Zasada   działania

Osadnik  gnilny
Połączony bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków, czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika.
W osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody - najczęściej tłuszczów), czyli piana powstająca przy procesie fermentacji ( w warunkach beztlenowych) różnych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać co najmniej 3 dni - stąd wymaganie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości podczyszczanych ścieków. Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 60-75%, BZT-5 w około 40-70%. Ogólnie można przyjąć, iż ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w ok. 65%.
oczyszczalnie ścieków z drenażem, osadnik gnilny
Studzienka rozdzielcza
studzienka rozdzielcza
Podczyszczone (w 65%) ścieki pochodzące z osadnika gnilnego przechodzą przez studzienkę rozdzielczą przed wejściem do drenażu rozsączającego.
Studzienka rozdzielcza JPR System kontroluje napływ cieczy i rozprowadza ją równomiernie do każdej nitki - bez względu na natężenie wpływu i pochylenie studzienki.
Bardzo istotna innowacją technologiczną studzienki rozdzielczej jest regulowany wypływ cieczy. Ścieki wydostają się ze studzienki rozdzielczej nie przez duży, (średnica 110) wylot - lecz przez mały otwór, którego wysokość można ustawiać dowolnie. Ma to bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania drenażu. Przy dużym napływie ścieków do studzienki - ciecz zostaje przetrzymana wewnątrz - i rozprowadzona powoli do nitek drenażu.
Regulacja poziomu wypływu pozwala na:
 • utrzymanie równomiernego wypływu nawet w wypadku przypadkowego pochylenia studzienki,
 • utrzymanie jednakowych rzędnych początku drenażu przy instalacji kilku studzienek.

Kalibrowany wypływ stanowi też ostateczny filtr chroniący drenaż przed zatkaniem. Do studzienki rozdzielczej przewidziana jest nadbudowa o wysokości 30 cm.
Drenaż rozsączający
Bardzo ważny element oczyszczalni - w nim właśnie zachodzi całkowite doczyszczenie ścieków dzięki procesom biologicznym przy udziale bakterii tlenowych. Do gruntu dostaje się woda II klasy czystości.
Jest to układ drenów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne (rozłożone na dużej powierzchni) wprowadzenie do systemu wstępnie podczyszczonych ścieków (oczyszczonych w 65%) wypływających z osadnika gnilnego. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego też drenaż rozsączający musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. W praktyce przyjmuje się 15 m bieżących drenu na 1 mieszkańca.
oczyszczalnie z drenażem rozsączającym
 • maksymalna długość nitki drenażowej: 20 m
 • grawitacja 1,5%
 • minimalna odległość od zwierciadła wody gruntowej: 1,5 m
 • rura drenarska jest perforowana tylko na odcinkach prostych między studzienką rozdzielczą a studzienką napowietrzającą.
drenaż rozsączający
Studzienka zamykająca
Studzienka zamykająca
Studzienka zamykająca, z jednej strony ułatwia instalację drenażu, z drugiej strony spełnia następujące funkcje:
 • zamknięcie systemu,
 • natlenienie nitek drenażowych,
 • kontrola przepływu cieczy (drożności nitek drenażowych).
Zamknięcie systemu
Przed zasypaniem, a po ostatecznym wypoziomowaniu - POŚ powinna być "spięta", tzn. złączona od wyjścia ścieków z domu aż po koniec drenażu. Studzienka zamykająca pozwala na połączenie niezależnych nitek w jedną całość: usztywnia to system oraz umożliwia przepływ powietrza i cieczy między nitkami drenażu.
Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym
Natlenianie nitek drenażowych
Dzięki specjalnie skonstruowanemu wywietrznikowi w formie grzybka - studzienka zamykająca dostarcza powietrza (a co za tym idzie i tlen) do drenażu w każdych warunkach atmosferycznych.
W odróżnieniu od studzienek innych firm - oferowana studzienka zamykająca pobiera powietrze od dołu, przez otwory, które nigdy nie będą zatkane liśćmi, lodem itp. Jak wiemy, tlen w drenażu jest niezbędny dla bakterii tlenowych, zaś ciąg powietrza - dla wentylacji całego ciągu oczyszczalni.
Kontrola przepływu cieczy
Kontrola przepływu cieczy jest niezbędna w celu prawidłowego funkcjonowania drenażu. Dobrze jest sprawdzian ten przeprowadzić wlewając dużą ilość wody do studzienki rozdzielczej i obserwując poprzez studzienkę zamykającą przepływ cieczy na końcu drenażu. Jeśli w jednej ze studzienek nie ma przepływu - należy przeczyścić nitkę drenarską.
Możliwość czyszczenia drenów
Charakterystyczny kształt studzienki zamykającej nie jest przypadkowy. Łukowaty profil pozwala bowiem przepłukać lub wręcz przeczyścić nitkę drenażową. Ciecz dostająca się do drenażu zawiera zawiesiny (bardzo małe), które z biegiem czasu tworzą warstwę zanieczyszczenia na dnie drenażu, która z kolei może tworzyć zaporę i wyłączyć część rury z "pracy". Dlatego też wskazane jest regularne płukanie drenażu (przynajmniej raz na rok). Jest to jedyna na rynku polskim studzienka zamykająca umożliwiająca te czynność konserwacyjną.

Optymalny  dobór  zbiornika

Proces biologicznego podczyszczania odbywa się w sposób optymalny gdy zapewnione jest 3-dobowe przetrzymanie ścieków w osadniku gnilnym. Jest to podstawa optymalnego doboru zbiornika: pojemność wprost proporcjonalna do ilości ścieków.
Przyjmujemy, iż ilość ścieków jednego użytkownika (stałego mieszkańca domu) - wynosi 150 litrów na dobę.

* n - ilość użytkowników
* q - zużycie wody - ilość ścieków - 150 l


Przykład: Dom jednorodzinny, w którym mieszka 6 osób:
Pojemność osadnika = (6 x 150 l) x 3 = 2700
Dobieramy osadnik FAMILY 3000 litrów
osadnik gnilny
Szczegóły i parametry osadnika FAMILY - znajdziesz tutaj

Wyższość technologiczna

Cały szereg rozwiązań technologicznych stawia urządzenia F w pozycji lidera europejskiego jeśli chodzi o nowoczesność rozwiązań i ich rolę w doskonaleniu procesu oczyszczania ścieków
 • Regulowany wypływ cieczy z osadnika gnilnego wydłuża czas przebywania ścieków w osadniku
 • Zwiększona powierzchnia dolnej części wskaźnika zamulenia - to zmniejszona możliwość zamulenia całej powierzchni
 • Posadowienie wskaźnika zamulenia na prowadnicy - to istotne ułatwienie montażu i czynności konserwacyjnych
 • Regulacja poziomu wypływu cieczy ze studzienki rozdzielczej - gwarancją równomiernej pracy wszystkich nitek drenażowych oraz ostateczny filtr przed drenażem

Dlaczego FAMILY

 • to najnowsza generacja przydomowych oczyszczalni ścieków
 • to najnowsze i najistotniejsze rozwiązania technologiczne, których nie znajdziecie w innych zestawach
 • to rzetelność prac montażowych wykonanych przez specjalne ekipy
 • to najniższe ceny w kategorii najwyższej jakości


Gwarancje  fabryczne

Zestaw FAMILY posiada 10-letnią gwarancję producenta, który gwarantuje dostawę urządzeń wolnych od defektów fabrycznych. W przypadku ich stwierdzenia, producent wymienia bezpłatnie urządzenia.Oczyszczalnia FAMILY do 4 stałych użytkowników

Oczyszczalnia przydomowa FAMILY to gotowy do zamontowania komplet, w skład którego wchodzą:
 • osadnik gnilny FAMILY 2000 l
 • studzienka rozdzielcza
 • studzienka zamykająca
 • zawór napowietrzający
 • drenaż rozsączający (48 mb)
 • geowłóknina (48 mb)
 • puzzolana

*Puzzolana - skała wulkaniczna. Stosowana jako filtr w przydomowych oczyszczalniach. Znajduje się w koszu przy wylocie z osadnika gnilnego. Filtruje ścieki po przejściu przez osadnik gnilny, jest również wskaźnikiem zamulenia.

Oczyszczalnia FAMILY - 5 do 6 stałych użytkowników

Oczyszczalnia przydomowa FAMILY to gotowy do zamontowania komplet, w skład którego wchodzą:
 • osadnik gnilny FAMILY 3000 l
 • studzienka rozdzielcza
 • studzienka zamykająca
 • zawór napowietrzający
 • drenaż rozsączający (60 mb)
 • geowłóknina (60 mb)
 • puzzolana


Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij