• FHU "HELP" na Facebooku
  Wyszukaj w serwisie: 
RODO i Polityka Prywatności

RODO - Polityka Prywatności

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 maja 2018r.

 2. RODO - Rozporządzenie RODO, to konkretnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 3. Użyte w dokumencie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

  • Usługodawca - Firma Handlowo - Usługowa "HELP" Krystyna Dydyńska z siedzibą: ŁĘKI, ul. Piastowska 55, NIP: 5490011573, e-mail: biuro@fhu-help.pl, zwana w skrócie FHU HELP.

  • Dane osobowe - to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest taka osoba, której tożsamość znamy, którą możemy wskazać spośród innych osób. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy.

  • Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”, „Usługodawca” – „My”.

  • Serwis - strony FHU HELP.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest FHU HELP

 2. Dane zbieramy wyłącznie za pośrednictwem maili, formularza na stronach lub telefonicznie w trakcie składania zamówienia. Nie stosujemy profilowania.

 3. RODO wprowadza tzw. zasadę minimalizacji danych osobowych. Zgodnie z nią, można przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Zbieramy dane osobowe zwykłe, tyko wtedy kiedy jest to niezbędne, tylko te dane, które są niezbędne i tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały nam powierzone (w celu zawarcia i wykonania umowy). Dane osobowe podawane nam są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

 4. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy (np. adresu dostawy) spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to również danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktury wystawianej na życzenia klienta).

 5. W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów podatkowych.

 6. Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli dane zostały nam powierzone w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy sprzedaży i wystawiona została faktura VAT wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy).

§ 3

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień wynikających z RODO. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

 • mailowo: info@fhu-help.pl

 • korespondencyjnie: 32-651 ŁĘKI, ul. Piastowska 55

Twoje prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie Twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane,

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

 6. Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 7. Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw - skontaktuj się z nami.

§ 4

Polityka cookie

 1. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, wyłącznie do anonimowych statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

 2. Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu www.ekologia24.biz.

 3. Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, zapisywne i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika podczas odwiedzin strony internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, informację o „długości życia” ciasteczka oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

 4. W jakim celu i jak długo używamy ciasteczek? Do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszej strony internetowej i pomagają w udoskonalaniu funkcjonalności i zawartości. Stosowanie ciasteczek nie zezwala na identyfikację tożsamości użytkowników na podstawie informacji zawartych w ciasteczkach. Długość istnienia ciasteczek na niniejszej stronie może być sesyjna (na czas przeglądania strony internetowej) oraz stała (pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia).

 5. Ciasteczka podmiotów trzecich Korzystając z niniejszej strony otrzymujesz ciasteczka należące do podmiotów zewnętrznych takich jak: Facebook i Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów.

 6. W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć? Większość przeglądarek internetowych domyślnie ustawiona jest na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można zmienić jednak ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z niniejszej strony. Blokada ta uniemożliwi nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania niniejszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości.

Ceny zawarte na stronach serwisu mają charakter orientacyjny, są cenami netto i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
silikon lity i gąbczasty w płytach
Panele fotowoltaiczne
Turbiny wiatrowe
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne
akumulatory żelowe
Oczyszczalnia ścieków bez drenażu
Oczyszczalnia ścieków
Zbiorniki na wodę deszczową i na gnojowicę
Oczyszczalnia ścieków z drenażem
separatory tłuszczu
separatory ropopochodnych, węglowodorów
Separator
pojemniki na piasek i sól

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij