• FHU "HELP" na Facebooku

Zbiorniki na wodę
 


Zbiorniki na wodę


 
Zbiorniki poziome o średnicy DN 1350 produkowane z PE metodą rotomouldingu stosowane są jako osadniki ścieków, zbiorniki retencyjne wód opadowych oraz innych cieczy, na które polietylen jest odporny. Cechują się się dużą wytrzymałością, są odporne na uderzenia, zgniecenia, działanie substancji chemicznych i promieni UV. Nie ulegają korozji. Są szczelne oraz zdecydowanie lżejsze od zbiorników betonowych co nie zostaje bez znaczenia podczas ich montażu.


Zbiorniki na wodę Zbiorniki na wodę
 
W trakcie montażu zbiorników z PE należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm, w szczególności:
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. /Dz. U. Nr 212 z późniejszymi zmianami/ w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r / Dz.U. nr 47 poz.401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 • PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
 • PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnejPosadowienie zbiorników obejmuje:
 • wykonanie wykopu i podsypki
 • montaż zbiornika, obsypkę i zasypkę
 • ewentualne zabezpieczenia dla gruntów nawodnionych i terenów przejezdnychInstalacja zbiorników z polietylenu
 • Zbiorniki mogą być montowane tylko poza terenami, na których odbywa się ruch drogowy
 • Zbiorniki muszą być posadowione na min 30 cm podsypce z piasku. Podsypka ta musi być silnie zbita. Dno wykopu musi być płaskie, równe i dokładnie poziome.
 • Na podsypkę i obsypkę należy stosować piasek lub piasek ze żwirem o granulacji maksymalnie do 32 mm; piasek nie może zawierać kamieni innych zanieczyszczeń stałych i ostrych, które mogą powodować uszkodzenie zbiornika
 • Minimalna szerokość obsypki wynosi 50 cm z każdej strony zbiornika
 • Zasypywanie zbiornika odbywa się poprzez obsypywanie go 10 cm warstwami piasku, silnie zbitego i zalanego wodą.
 • W miarę zasypywania zbiornika wypełniać go wodą do poziomu zasypki. Operację tę powtarzać aż do całkowitego zasypania i wypełnienia zbiornika wodą.
 • Możliwe jest wykonanie podsypki i pierwszej warstwy obsypki z suchego betonu w gruntach nawodnionych.Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij