ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Tunele drenażowe

Tunele drenażowe, Rozsączające

 

Zasada   działania

Tunel drenażowy (tunel rozsączający) )został zaprojektowany głównie z myślą o zastosowaniu w obrębie budownictwa indywidualnego. Ma za zadanie odbiór wód opadowych z powierzchni trwałych np. dachy, drogi, parkingi.
System składa się z jednego lub wielu modułów układanych na jednym poziomie. Tunele wykonane są w sposób umożliwiający ich późniejszą rozbudowę. Zasada działania tuneli drenażowych polega na wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz urządzenia do zgromadzenia i odprowadzenia wody. 

Tunele drenażowe APOLLO
tunele drenażowe Apollo, tunele rozsączające

Tunel drenażowy Apollo stanowi system rozsączenia:

 • wód opadowych,
 • ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym,
 • wody z oczyszczalni biologicznych

 

Aby zastosować tunele drenażowe do rozsączenia wody potrzebna jest odpowiednia powierzchnia terenu i dobrze przepuszczalny grunt. Przed montażem należy sprawdzić przepuszczalność gruntu oraz określić wysokość wód gruntowych. System tuneli drenażowych może być stosowany jedynie na gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski (co najmniej 1,5 m od dolnej krawędzi tunelu).

 

Wytyczne dotyczące montażu:

 • 1 tunel = 1 użytkownik (dotyczy tylko rozsączania ścieków) dla kategorii gruntu typu A (w przypadku gruntu kategorii B lub gorszego, zaleca się zastosowanie, pod tunelami rozsączającymi, warstwy podsypki o grubości nie mniejszej niż 25 cm.);
 • odległość od dolnej krawędzi zakopanych tuneli rozsączających do poziomu wód gruntowych nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra;
 • maksymalna głębokość zakopania tunelu: 80 cm;
 • odległość między tunelami: 2 m;
 • szerokość rowu drenarskiego co najmniej 78 cm;
 • zalecany spadek tuneli: 1-1,5%;
 • tunele można stosować również w miejscach ruchu pieszego;
 • raz na 6 miesięcy: płukanie rur drenarskich przez studzienkę zamykającą.

tunele drenażowe Apollo, tunele rozsączające     tunele drenażowe Apollo, tunele rozsączające

Tunel rozsączający APOLLO 150/80 posiada APROBATĘ TECHNICZNĄ ITB AT-15-9224/2014
 

tunele drenażowe, tunele rozsączające

 
Tunele drenażowe GRAF

 

Przy wadze modułu wynoszącej około 11 kg jego układanie nie sprawia żadnych trudności. Tunele drenażowe układa się w ciągi, w jednej warstwie i zamyka specjalnymi płytami. Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, ponieważ wytrzymuje on długotrwałe obciążenie 3,5 t/m2 (ruch samochodów osobowych). Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać w stosy co ułatwia i oszczędza transport i składowanie. Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do 42 tuneli (12 600 litrów pojemności magazynującej).

 

Tunele drenażowe – cechy:
 • wytrzymałość na obciążenia,
 • wysoka wydajność w porównaniu do żwiru czy rur drenarskich,
 • redukcja ryzyka powodzi dzięki odciążeniu kanalizacji burzowej,
 • dzięki rozsączaniu wody deszczowej możliwe jest przywrócenie naturalnego obiegu wody w przyrodzie na obszarach zurbanizowanych,
 • oszczędności na opłatach za odprowadzanie ścieków.

 

Tunel drenażowy graf

 

Tunel drenażowy – dane:
DługośćSzerokośćWysokośćPojemnośćKolorMax gł. posadowienia
spód modułu
1220 mm800 mm510 mm300 litrówczarny2000 mm

 
tunel drenażowy
tunele drenażowe
Tunele drenażowe – montaż:
 • na wypoziomowanym dnie wykopu należy ułożyć 20 – 30 cm warstwę żwiru,
 • następnie układa się pasy geowłókniny, a na nich tunele,
 • przed zasypaniem wykopu tunele powinny być całkowicie owinięte geowłókniną, przy czym krawędzie poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie min. 30 cm,
 • rury kanalizacyjne podłączamy w specjalnie przewidzianych miejscach, w których należy wykonać odpowiedni otwór,
 • przed układem rozsączającym należy zainstalować specjalny filtr zapobiegający zamulaniu układu przez zanieczyszczenia niesione przez wodę deszczową.

 

tunele drenażowe Marley

 

Przykłady zastosowań tuneli drenażowych

tunel rozsączający Marley

tunel drenażowy Marley