Oczyszczalnia BioPura

Oczyszczalnia BioPura ZGODNA  Z  NORMĄ  PN-EN 12566-3+A2:2013 Technologia oczyszczalni BioPura Biologiczna oczyszczalnia BioPura przeznaczona jest do skutecznego oczyszczania zużytej wody ze ścieków domowych, nawet w najtrudniejszych warunkach, zgodnie z wymogami norm. …

Oczyszczalnia ścieków HABA SBR Primo +

Oczyszczalnia ścieków HABA SBR Primo+ z dodatkowym złożem fluidalnym Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej EN 12566-3:2005 + A2:2013 10 lat gwarancji producenta na zbiornik Oczyszczalnia SBR Primo …

Oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR

Oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR Biologiczna oczyszczalnia z przepływem grawitacyjnym Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej EN 12566-3:2005 + A2:2013 Oczyszczalnia Biostar Oczyszczalnia HABA Biostar jest kompaktową oczyszczalnią przepływową odprowadzającą oczyszczone …

Oczyszczalnia ścieków HABA SUPER SBR

Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej EN 12566-3:2005 + A2:2013 Oczyszczalnia SUPER SBR   Oczyszczalnia SUPER SBR jest kompaktowym Sekwencyjnym Reaktorem Biologicznym, w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. Polecana …

Szambo, oczyszczalnia czy kanalizacja

Szambo,  oczyszczalnia  czy  kanalizacja Porównanie kosztów budowy i eksploatacji szamba, oczyszczalni i kanalizacji   O wyborze niech zadecyduje rachunek ekonomiczny   Odprowadzanie do środowiska nieoczyszczonych ścieków jest zabronione i niezgodne …

Podstawy prawne

Podstawy prawne budowy oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia przydomowa   Budowa oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3/dobę (a taką mają przydomowe oczyszczalnie) wymaga zgłoszenia planowanej budowy w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym …