• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
 

Oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR

Biologiczna oczyszczalnia z przepływem grawitacyjnym


Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej
EN 12566-3:2005 + A2:2013

oczyszczalnia ścieków Biostar
 
Oczyszczalnia Biostar
Oczyszczalnia HABA Biostar jest kompaktową oczyszczalnią przepływową odprowadzającą oczyszczone ścieki. Zaletą tego typu oczyszczalni jest większa odporność na zróżnicowana ilość i jakość dopływających ścieków. Ścieki surowe dopływają grawitacyjnie do pierwszej komory oczyszczalni będącej reaktorem biologicznym. W reaktorze tym ścieki są cyklicznie natleniane, dzięki czemu zapewnione są odpowiednie warunki do rozwoju mikroorganizmów osadu czynnego, co w konsekwencji powoduje wysoka redukcje zanieczyszczeń.
Następnie ścieki grawitacyjnie dopływają do drugiej komory oczyszczalni będącej osadnikiem wtórnym, który w bardzo wysokim stopniu podnosi klarowność oczyszczonych ścieków. Osadnik wtórny wyposażony jest w recyrkulację, która pozwala odprowadzić osad do reaktora.
Oczyszczalnia Biostar występuje w wersji z przepływem grawitacyjnym oraz może być wyposażona w pompę wirową pozwalającą odprowadzić ścieki oczyszczone do układu rozsączania.
Procesy napowietrzania ścieków kontrolowane są przez sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni. Konstrukcja urządzenia pozwala na prawidłową pracę nawet przy krótkotrwałych przerwach w dopływie prądu. Kolejną ważną cechą jest możliwość zadeklarowania ilości użytkowników i dzięki temu zminimalizowania zużycia energii.
Polecana jest dla gruntów trudno przepuszczalnych (np. gliniaste) lub o wysokim poziomie wód gruntowych.oczyszczalnia ścieków Biostar
WENTYLACJA INSTALACJI OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

Oczyszczalnię należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie drożności kanałów wentylacyjnych i wyprowadzenie powyżej kalenicy, w jej pobliżu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne,stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. oczyszczalnie należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów.


oczyszczalnia haba biostar


Kształtki fluidalne HABA
W oczyszczalniach SUPER SBR zastosowane zostało specjalne złoże fluidalne, na którym rozwijają się mikroorganizmy poprawiające jakość ścieków oczyszczonych.
Zróżnicowana powierzchnia kształtek umożliwia rozwój różnego rodzaju mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Kształtki fluidalne HABA RL są zoptymalizowane pod względem ciężaru właściwego oraz występują w dwóch typach, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych rodzajów oczyszczalni.
Dzięki składnikom ułatwiającym rozwój błony biologicznej, złoże fluidalne jest szczególnie przydatne do oczyszczania trudnych ścieków.

Korzyści ze stosowania kształtek fluidalnych HABA:
 • stabilna praca reaktora nawet przy nierównomiernym dopływie ścieków,
 • skuteczne oczyszczanie ścieków o podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń (również w przypadku ścieków procesowych),
 • możliwość zastosowania w każdej technologii oczyszczania biologicznego,
 • wysoka odporność na zmiany temperatury ścieków oraz ich pH.
oczyszczalnia biostar
Oczyszczalnia HABA Biostar - cykl pracy
Faza 1 - Napełnianie komory osadnika
Ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni w pierwszym etapie trafiają do komory reaktora, a następnie grawitacyjnie trafiają do osadnika wtórnego. W reaktorze ścieki są natleniane. Tlenowy proces oczyszczania przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotu i fosforu. Natlenianie odbywa się za pomocą dyfuzora zasilanego dmuchawą zamontowaną w skrzynce technicznej. Jednocześnie z natlenianiem odbywa się recyrkulacja osadu z osadnika do reaktora.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar
 
Faza 2 - Odpompowanie oczyszczonych ścieków pompą wirową
Po napełnieniu się osadnika następuje odpompowanie wyklarowanej, oczyszczonej części ścieków. Proces odbywa się za pomocą zamontowanej w środku osadnika pompy i w zależności od ilości ścieków może zachodzić kilkakrotnie w ciągu doby.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar
 
 
Oczyszczalnie Haba BIOSTAR - dane techniczne
 
  BIOSTAR 4 BIOSTAR 6
Liczba mieszkańców 4 6
Przepływ nominalny 0,6 m3/dobę 0,9 m3/dobę
Objętość osadnika 1,15 m3 1,55 m3
Objętość reaktora 1,15 m3 1,55 m3
Średnica wlotu d1 Φ 160 Φ 160
Średnica wylotu d2 Φ 50 Φ 50
Wysokość wlotu h1 1,33 m 1,43 m
Wysokość wylotu h2 1,56 m 1,66 m
Średnica D 1,11 1,22
 
Oczyszczalnia BIOSTAR - Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • pochłaniacza roślinnego,
 • odbiornika poza terenem działki.
 
Oczyszczalnia HABA BIOSTAR - wyposażenie
oczyszczalnia ścieków haba biostar
 
Oczyszczalnia HABA BIOSTAR - zalety
 • wysoka niezawodność oczyszczalni uzyskujemy przez zoptymalizowanie konstrukcji pod katem małej ilości urządzeń mechanicznych,
 • dzięki dużej komorze biologicznej uzyskujemy wysoki stopień oczyszczania,
 • dzięki uszczelnieniu pokryw uzyskujemy neutralność pod względem zapachów w pobliżu oczyszczalni,
 • bardzo małe zużycie energii uzyskujemy dzięki i optymalizacji cykli natleniania,
 • estetyczne pokrywy włazów wkomponują się w Twój ogród,
 • prosty montaż dzięki wykonaniu oczyszczalni w sposób kompaktowy oraz zastosowaniu teleskopowych nadbudów włazów
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar
 
Oczyszczalnia BIOSTAR w technologi WIRO
Technologia WIRO
 • Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika uzyskuje się ruch wirowy pęcherzyków powietrza oraz złoża fluidalnego HABA.
 • Zmniejszenie energochłonności przez maksymalizację wykorzystania tlenu, dzięki wydłużonej drodze przepływu pęcherzyków powietrza.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków biostar wiro
 
Oczyszczalnia HABA BIOSTAR WIRO - typoszereg
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro
 
Oczyszczalnia HABA BIOSTAR WIRO TYTAN - wyposażenie
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro
Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR WIRO TYTAN
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba biostar wiro
Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA BIOSTAR WIRO TYTAN - skrzynka techniczna
 
 

Wybrane właściwości użytkowe oczyszczalni biologicznych Haba BIOSTAR potwierdzone certyfikatem notyfikowanej jednostki badawczej

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania
przy organicznym obciążeniu
dobowym BZT5=0,46 kg/d
BZT5 97,0% 15,3 mgO2/l EN 12566-3:2005+A2:2013
CHZTCR 95,4% 43,5 mgO2/l
Z 97,0% 5,0 mg/l
Nogólne 87,8% 5,5 mg/l
Pogólne 87,8% 1,7 mg/l
Szczelność (próba wodą) Wynik pozytywny EN 12566-3:2005+A2:2013
Trwałość (rotomoulding PE) Wynik pozytywny (metoda badania EN
ISO 1133-1:2011, EN ISO1183-1:2012
EN ISO 527-2:2012+Ap1:2013)
EN 12566-3:2005+A2:2013
 
Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij