ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnia BioPura

Oczyszczalnia BioPura

ZGODNA  Z  NORMĄ  PN-EN 12566-3+A2:2013

Technologia oczyszczalni BioPura

oczyszczalnia ścieków BioPura

Biologiczna oczyszczalnia BioPura przeznaczona jest do skutecznego oczyszczania zużytej wody ze ścieków domowych, nawet w najtrudniejszych warunkach, zgodnie z wymogami norm. Urządzenie to jest wyjątkowo kompaktowe i modułowe. Zaprojektowane zostało specjalnie dla małych powierzchni.

Oczyszczalnia BioPura Firmy Kingspan to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone dla domów bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej.

W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie zakotwienie. Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez studnię chłonną, drenaż lub pakiety oraz można odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

20 lat gwarancji producenta na zbiornik

Złoże fluidalne

oczyszczalnia ścieków BioPura

 • Zwiększona odporność na ściek złej jakości.
 • Brak możliwości ?wypłukania? biomasy przy zrzutach udarowych.
 • Duża powierzchnia właściwa złoża, powodująca zmniejszenie gabarytów urządzenia.
 • Brak konieczności czyszczenia złoża.

 

Oczyszczalnia BioPura – zalety
 • Wyniki badań potwierdzone raportem wykonanym w jednostkach notyfikowanych zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013.
 • Znak CE.
 • Redukcja wszystkich badanych wskaźników ponad 90%.
 • Całkowicie automatyczna praca.
 • Trwały, ożebrowany zbiornik z PE.
 • Małe gabaryty – tania i szybka instalacja.
 • Brak konieczności dodawania biopreparatów.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Niezawodność i atrakcyjna cena.
 • Wywóz osadów tylko raz w roku.

 

Prosta i niezawodna, cztero-etapowa zasada działania
 • Etap I – Dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego.
  – Oczyszczanie mechaniczne w osadniku wstępnym – redukcja zawiesiny i tłuszczu
  – Uspokojony dopływ zwiększa skuteczność
  – Cięższe cząstki opadają na dno, lżejsze flotują na powierzchni
  – Sklarowany ściek przepływa do części oczyszczania tlenowego
 • Etap II – Dopływ ścieku do I części tlenowej
  – oczyszczanie w strefach tlenowych- redukcja związków organicznych.
  – I strefa tlenowa: dzięki tlenowi, który dostaje się przez dyfuzory na złoże z tworzywa, następuje rozwój błony biologicznej.
  – Błona biologiczna – zespół bakterii tlenowych oczyszcza ściek ze związków organicznych.
 • Etap III – Dopływ ścieku do II części tlenowej
  – doczyszczanie ścieku w warunkach tlenowych – redukcja związków organicznych.
 • Etap IV – Dopływ ścieku do osadnika wtórnego
  – oczyszczanie mechaniczne w osadniku wtórnym i recyrkulacja osadu
  – redukcja osadu nadmiernego.

 

oczyszczalnia ścieków BioPura
oczyszczalnia ścieków BioPura

Oczyszczalnia BioPura – animacja

 

Wyniki uzyskiwane przez oczyszczalnię BioPura
ParametrStężenie
na wylocie
Wskaźnik skuteczności
oczyszczania
ChZT67 mg/l90,6%
BzT520 mg/l94,4%
Zawiesina27 mg/l92,7%
NH4-N0,4 mg/l99,0%
Przepustowość oczyszczalni (wydajność nominalna)
Nominalny dobowy ładunek substancji organicznych BZT(5)0,23 kg/d
Nominalna dobowa przepustowość hydrauliczna (QN)0,60 m3/d
Pobór prądu:0,52 kWh/d
Oczyszczalnia BioPura – wymiary
BioPura 4 RLMBioPura 6 RLM
Pojemność2 m 33 m 3
Długość [m]2,02,5
Szerokość [m]1,321,47
Wysokość [m]1,58 – 1,881,754 – 2,054
Ciężar [kg]175230

 

oczyszczalnia ścieków BioPura
Oczyszczalnia BioPura – wyposażenie standardowe
 • Oczyszczalnia Biopura z 4 komorami, złożem, układem napowietrzającym,
 • Zielony właz z tworzywa, wyposażony w zamki,
 • Nadstawka umożliwiająca płynne dopasowanie głębokości posadowienia,
 • Zielona obudowa do sprężarki,
 • Sprężarka wraz z niezbędną automatyką,
 • Przewody napowietrzające.

 

Oczyszczalnia BioPura – wyposażenie opcjonalne

oczyszczalnia ścieków BioPura

W miejsce zielonej obudowy do sprężarki istnieje możliwość zamówienia obudowy wyposażonej w drzwi oraz półkę.

 

oczyszczalnia ścieków BioPura