ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Separatory węglowodorów z bardzo dużym odmulaczem SWDO 3

Separatory węglowodorów z bardzo dużym odmulaczem SWDO 3

Separator węglowodorów typu SWDO 3 zatrzymuje substancje ropopochodne oraz stałe zawarte w wodach
deszczowych oraz pozwala na przeróbkę znacznie większych przepływów.

Każdy z modeli ma określony maksymalny przepływ, jaki jest w stanie przyjąć.

Separator wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości.

Model ten jest wyposażony w komorę odmulacza o pojemności 300 razy większej od przepływu separatora.
Nie posiada wkładki koalescencyjnej.
Redukcja zanieczyszczeń ropopochodnych< 100 mg/l przy stężeniu węglowodorów na wejściu do 850 g/l.

Separator węglowodorów

Wyposażenie podstawowe

Urządzenia dodatkowe:

  • nadbudowy o wysokości 330 mm
  • pokrywy żeliwne o wytrzymałości 15 T
  • systemy alarmowe
 
Kliknij aby powiększyć  
Podstawowe parametry separatorów  SWDO 3
Model Przepływ Objętość
całkowita
Pojemność
separatora
Objętość
składowa
ropopo-
chodnych
Pojemność
odmulacza
Objętość
składowa
odmulacza
Długość
L
Szerokość
W
Wysokość
H
Średnica
wlotu
i wylotu
Dn
Wysokość
wlotu
i wylotu
E / S
Ciężar Nadbu-
dowa
Jedn.
miary
l/s litr litr litr litr litr mm mm mm mm mm kg typ
SWDO 3 – 3 3 1840 270 176 900 585 2860 980 1090 160 730/700 120 A
SWDO 3 – 5 5 2760 450 293 1500 975 4250 980 1090 160 720/690 180 A
SWDO 3 – 6 6 2760 540 351 1800 1170 4250 980 1090 160 720/690 185 A
SWDO 3 – 8 8 5046 720 468 2400 1560 5838 1035 1040 160 800/670 300 B
SWDO 3 – 10 10 5046 900 585 3000 1950 5838 1035 1040 160 800/670 305 B