ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnia ścieków HABA SBR Primo +

Oczyszczalnia ścieków HABA SBR Primo+
z dodatkowym złożem fluidalnym

Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej
EN 12566-3:2005 + A2:2013

oczyszczalnia ścieków sbr primo +

10 lat gwarancji producenta na zbiornik

Oczyszczalnia SBR Primo +

Oczyszczalnia SBR Primo+ jest kompaktowym sekwencyjnym reaktorem biologicznym, w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. Polecana jest dla gruntów trudno przepuszczalnych (np. gliniaste) lub o wysokim poziomie wód gruntowych.

Nazwa SBR pochodzi od od metody oczyszczania ścieków. Dzięki cyklicznie powtarzającemu się 24-godzinnemu procesowi, oczyszczalnie SBR skuteczniej oczyszczają ścieki od oczyszczalni tradycyjnych.

Oczyszczalnia SBR Primo+ – Zalety cyklu 24-godzinnego
Działanie SBR Primo+ w cyklu 24 godzinnym jest możliwe dzięki wyposażeniu ich w odpowiednio dużą komorę reaktora i sprawne sterowanie. Zaletą takiego cyklu oczyszczania jest bardzo duża odporność na dobową nierównomierność dopływu ścieków zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Oczyszczalnia bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach, gdy największy dopływ ścieków występuje w godzinach porannych, jak również gdy cały dobowy dopływ ścieków odbywa się wieczorem. Dzięki 24-godzinnemu cyklowi ścieki z całej doby ulegają wymieszaniu, a tym samym uśrednieniu, ułatwiając wyhodowanie osadu czynnego potrzebnego do ich oczyszczenia. Dzięki temu uzyskujemy znaczne lepsze parametry ścieków oczyszczonych niż przy cyklach 6-cio lub 8-mio godzinnych. Dodatkową zaletą oczyszczalni SBR Primo+ jest mineralizacja osadu w reaktorze. Dzięki dużej objętości, znacznie rzadziej wymaga on opróżniania zawartości.
Oczyszczalnia SBR Primo+ – funkcje:
 • mechaniczna – oddzielenie ścieków – zawiesina opadająca i części lekkie flotujące.
 • biologiczna – odbywa się w komorze reaktora i polega na natlenianiu dostarczanych ścieków. Mikroorganizmy tlenowe znajdujące się w osadzie czynnym powodują usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. Oczyszczanie ścieków w reaktorze SBR Primo+ odbywa się cyklicznie

Zaletą tego typu oczyszczalni jest większa odporność na zróżnicowaną ilość i jakość dopływających ścieków.

oczyszczalnia ścieków sbr primo +
Oczyszczalnia SBR Primo+ – budowa
 • komora osadnika – w zależności od rozwiązania może stanowić cześć zbiornika lub osobny zbiornik,
 • komora reaktora o pojemności dostosowanej do liczby użytkowników (jednostek RLM),
 • studzienka techniczna,
 • dmuchawa oraz dyfuzory powietrzne,
 • pompa zanurzeniowa,
 • sterownik automatyczny,
oczyszczalnia ścieków sbr primo +
Kształtki fluidalne HABA
W oczyszczalniach SBR Primo+ zastosowane zostało specjalne złoże fluidalne, na którym rozwijają się mikroorganizmy poprawiające jakość ścieków oczyszczonych.
Zróżnicowana powierzchnia kształtek umożliwia rozwój różnego rodzaju mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Kształtki fluidalne HABA RL są zoptymalizowane pod względem ciężaru właściwego oraz występują w dwóch typach, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych rodzajów oczyszczalni.
Dzięki składnikom ułatwiającym rozwój błony biologicznej, złoże fluidalne jest szczególnie przydatne do oczyszczania trudnych ścieków.Korzyści ze stosowania kształtek fluidalnych HABA:

 • stabilna praca reaktora nawet przy nierównomiernym dopływie ścieków,
 • skuteczne oczyszczanie ścieków o podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń (również w przypadku ścieków procesowych),
 • możliwość zastosowania w każdej technologii oczyszczania biologicznego,
 • wysoka odporność na zmiany temperatury ścieków oraz ich pH.
oczyszczalnia ścieków sbr primo +
Oczyszczalnia HABA SBR Primo+ – fazy pracy

Faza 1 – Napełnianie

Ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni w pierwszym etapie trafiają do osadnika wstępnego, gdzie cięższe frakcje opadają grawitacyjnie na dno zbiornika. Osadnik służy do uśredniania dopływających ścieków i pozwala na zmniejszenie nagłych napływów ścieków oraz odciąża reaktor biologiczny od szybszego nagromadzania się nadmiaru osadu. Surowe ścieki przelewają się następnie do komory reaktora.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo +

Faza 2 – Natlenianie

Faza druga stanowi podstawowy proces oczyszczania ścieków. Dostarczane surowe ścieki podlegają procesowi natleniania. Tlenowy proces oczyszczania przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotowych. W czasie trwania procesu tworzy się „mieszanka aktywacyjna” czyli osad, którego wiek przekracza 25 dni. Dostarczone do reaktora ścieki przetrzymywane są maksymalnie przez okres od 24 do 72 godzin. Dzięki takiemu zabiegowi mieszanka aktywacyjna obciążona jest w małym stopniu, co przyczynia się do skuteczniejszego oczyszczania. Proces natleniania odbywa się za pomocą dyfuzora zasilanego za pomocą dmuchawy zamontowanej w studzience technicznej. Podczas prawidłowej pracy reaktora SBR w fazie natleniania mieszanka aktywacyjna przybiera żółtobrązową barwę.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo +

Faza 3 – Sedymentacja

Po zakończeniu procesu napowietrzania, ścieki poddane są procesowi sedymentacji. Jest to proces beztlenowego oczyszczania ścieków. W tym czasie większe cząstki zawarte w ściekach opadają w dół. Powstaje wyraźna granica pomiędzy oczyszczonymi ściekami a osadem na dnie reaktora.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo +

Faza 4 – Odpompowanie

Faza czwarta polega na odpompowaniu wyklarowanej, podczyszczonej części ścieków z reaktora SBR. Odbywa się ona w godzinach nocnych. Wiąże się to z praktycznie znikomym użytkowaniem oczyszczalni w tym czasie a co za tym idzie podczyszczone ścieki maja ograniczona możliwość miesza się z dostarczanymi ściekami surowymi. Odpompowanie ścieków odbywa się za pomocą zamontowanej w środku reaktora pompy. Jest ona sterowana przez sterownik automatyczny SBR.
Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika wodnego lub do gruntu np. przez studnię chłonną, pochłaniacz roślinny, drenaż.
W odpowiednich odstępach czasu, po odpompowaniu ścieków oczyszczonych osad nadmierny jest odprowadzany do komory osadnika.

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo +

Procesy dopływu, napowietrzania i odpływu ścieków oczyszczonych kontrolowane są przez nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizacje pracy oczyszczalni. Urządzenie posiada między innymi funkcje pracy w trybie chwilowego zwiększonego przepływu oraz przy okresowym braku dopływających ścieków. W przypadku długotrwałych przerw w dopływie prądu urządzenie może być zaopatrzone w przelew awaryjny zapewniający 24 godzinne zabezpieczenie.
Precyzyjne sterowanie zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej oraz zapewnia stabilną i wysoką jakość ścieków oczyszczonych.
W oczyszczalniach SBR Primo+ na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu.

oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo +

Oczyszczalnie Haba SBR PRIMO – wymiary
SBR Primo+ K4SBR Primo+ K6SBR Primo+ K8
Liczba mieszkańców468
Przepływ nominalny0,6 m3/dobę0,6 m3/dobę1,2 m3/dobę
Objętość całkowita2,2 m33,4 m34,5 m3
Objętość osadnika0,8 m31,2 m31,9 m3
Objętość reaktora1,4 m32,2 m32,6 m3
Średnica wlotu d1? 160? 160? 160
Średnica wylotu d2? 50? 50? 50
Wysokość wlotu h11,06 m1,17 m1,54
Wysokość wylotu h21,35 m1,45 m1,9
Długość L12,0 m2,4 m2,5 m
Średnica D11,21,51,5
Oczyszczalnia SBR Primo+ – Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • pochłaniacza roślinnego,
 • odbiornika poza terenem działki.

oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo+

Oczyszczalnia SBR Primo+ – zalety
 • wysoki stopień oczyszczenia ścieków,
 • niskie zużycie energii elektrycznej
 • nieskomplikowany sposób eksploatacji,
 • prawidłowa praca oczyszczalni niezależnie od warunków wodno gruntowych (ciśnieniowy wypływ ścieków oczyszczonych na dowolnej wysokości)
 • niezawodna i łatwa w obsłudze elektronika (zapewnia optymalną pracę przy zróżnicowanym dopływie ścieków)
 • możliwość indywidualnego dopasowania trybu pracy,
 • tryb urlopowy pozwalający zaoszczędzić energię,
 • montaż na małej powierzchni,
 • możliwość podpowierzchniowego nawadniania roślin w dowolnej odległości od urządzenia
 • wyposażenie oczyszczalni w wewnętrzną instalację pozwalającą na pobór próbek ścieków oczyszczonych oraz właz rewizyjny osadnika wstępnego, przez który można pobrać próbki ścieku surowego,

Wybrane właściwości użytkowe oczyszczalni biologicznej Haba SBR Primo+ potwierdzone certyfikatem notyfikowanej jednostki badawczej

Zasadnicze charakterystykiWłaściwości użytkoweZharmonizowana
specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania
przy organicznym obciążeniu
dobowym BZT5=0,46 kg/d
BZT597,0%15,3 mgO2/lEN 12566-3:2005+A2:2013
CHZTCR95,4%43,5 mgO2/l
Z97,0%5,0 mg/l
Nogólne87,8%5,5 mg/l
Pogólne87,8%1,7 mg/l
Szczelność (próba wodą)Wynik pozytywnyEN 12566-3:2005+A2:2013
Trwałość (rotomoulding PE)Wynik pozytywny (metoda badania EN
ISO 1133-1:2011, EN ISO1183-1:2012
EN ISO 527-2:2012+Ap1:2013)
EN 12566-3:2005+A2:2013

 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo +