ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Biopreparat BIOSAN KZ 2000

Biopreparat  BIOSAN  KZ  2000

Preparaty serii BIOSAN zbudowane są z kompozytu mikrobiologicznego oraz startera – pożywki rozruchowej umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania.
Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego oraz starterów, uwzględniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczeństwa, związane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji biopreparatów, jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu założonej, wysokiej skuteczności działania.

 

Biopreparat BIOSAN KZ 2000 przeznaczony jest:

 • do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy,
 • do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń),
 • do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów,
 • do poprawy parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych, (jezior, stawów, rzek).

 

SKŁAD I DZIAŁANIE

biopreparaty oczyszczalnia ścieków

W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielo węglowych związków organicznych. Kompozyt mikrobiologiczny posiada zdolności wiązania metali ciężkich, kierowania pożądanymi procesami fermentacyjnymi, zmiany pH ścieków i płynnych odchodów oraz bardzo silnego hamowania rozwoju patogennych drobnoustrojów, a także niszczenia drogą enzymatyczną jaj oraz form przetrwalnikowych owadów i endopasożytów.

 

Z szerokiej gamy mikroorganizmów spełniających warunki skutecznego działania opracowanej metody, wybrano i wyselekcjonowano tylko te, które:

 • Uznane są przy współczesnym stanie wiedzy za absolutnie niepatogenne.
 • Potrafią tworzyć wzajemnie uzupełniające się, korzystne układy symbiotyczne.
 • Nie produkują substancji mogących mieć ujemny wpływ na wyniki produkcyjne zwierząt oraz jakość produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Nie produkują w wyniku utylizacji odpadów, odchodów i ścieków, metabolitów szkodliwych dla ludzi, fauny i flory oraz środowiska (gleby, wody, powietrza).
 • Wprowadzone wraz z odpadami, odchodami i ściekami do środowiska przywracają korzystną równowagę mikrobiologiczną ekosystemów.
 • Charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji (namnażania).
 • Są zdolne wykorzystywać bezpośrednio bądź w sposób pośredni substancje oraz związki znajdujące się w odpadach, odchodach, ściekach, zanieczyszczonych zbiornikach wodnych oraz ujęciach wody, do własnego rozwoju (źródła węgla, energii, azotu, siarki itp.).
 • Mogą rozwijać i rozmnażać się w zmiennych warunkach, jakie mogą wystąpić podczas produkcji i gromadzenia odpadów, odchodów, zanieczyszczeń i ścieków (warunki tlenowe, beztlenowe, wahania pH, temperatury, itp.).
 • Są zdolne powodować w wyniku różnorodnych procesów biochemicznych redukcję mikroflory patogennej w zanieczyszczonym obszarze, intoksykację toksyn oraz inaktywację znajdujących się tam jaj much i form przetrwalnikowych pasożytów.

 

Startery w biopreparatach serii BIOSAN spełniają dwa główne zadania:

 • Są wypełniaczami umożliwiającymi uzyskiwanie wymaganej koncentracji komponentu biologicznie czynnego (kompozytu mikrobiologicznego) poszczególnych biopreparatów.
 • Przylegając na zasadzie adhezji do liofilizowanych struktur komórek bakteryjnych kompozytu, stanowią niezbędne źródło energii oraz pożywienia, umożliwiającego rozpoczęcie wstępnych procesów biologicznych przez uaktywnione szczepy, bez względu na zastane warunki środowiska.

 

Biopreparaty serii BIOSAN charakteryzują się duża konkurencyjnością ekonomiczną oraz wysoką skutecznością w stosunkowo szybkiej, korzystnej zmianie warunków sanitarnych oraz środowiskowych w miejscu ich stosowania. Konstrukcja tych biopreparatów jak i sam dobór absolutnie niepatogennych mikroorganizmów, gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt oraz środowiska, nawet w przypadku ich przedawkowania, a samo stosowanie, może odbywać się w obecności ludzi, zwierząt i roślin, oraz także w trakcie realizacji normalnych procesów produkcyjnych.

 

DAWKOWANIE
Biopreparat stosuje się w ilości 20 gramów na 1 m3 ścieków lub przewidywanych nieczystości płynnych co 14 dni. Przy oczyszczaniu (remediacji) wód jezior, stawów i ujęć wodnych, dawka biopreparatu wynosi w zależności od stopnia zanieczyszczenia od 2 do 5 gramów na 1 m3 . Preparat może być stosowany w obecności zwierząt w tym także wodnych.

 

SPOSÓB STOSOWANIA

Wyliczoną i odważoną ilość biopreparatu wsypać do zbiornika lub szamba, bądź wprowadzić tam przez zamknięty układ kanalizacji.

Biopreparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt, hydrobiontów i środowiska.

Trwałość biopreparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.
Dostępny jest w opakowaniach: 250g, 1 kg, 5 kg i 25 kg.

 

BIOPREPARATY SERII BIOSAN ODZNACZONE ZOSTAŁY ZŁOTYMI MEDALAMI NA TARGACH ZDROWEGO ŻYCIA W TARNOWIE ORAZ MIĘDZYNARODOWĄ ZŁOTĄ GWIAZDĄ W MADRYCIE