Separatory węglowodorów z dużym odmulaczem SWDO 2

Separator węglowodorów typu SWDO 2 zatrzymuje substancje ropopochodne oraz stałe zawarte w wodach
deszczowych oraz pozwala na przeróbkę znacznie większych przepływów.

Każdy z modeli ma określony maksymalny przepływ, jaki jest w stanie przyjąć.

Separator wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości.

Model ten jest wyposażony w komorę odmulacza o pojemności 200 razy większej od przepływu separatora.
Nie posiada wkładki koalescencyjnej.
Redukcja zanieczyszczeń ropopochodnych< 100 mg/l przy stężeniu węglowodorów na wejściu do 850 g/l.

Separator węglowodorów


Wyposażenie podstawowe

Urządzenia dodatkowe:

  • nadbudowy o wysokości 330 mm
  • pokrywy żeliwne o wytrzymałości 15 T
  • systemy alarmowe
 
Kliknij aby powiększyć  
Podstawowe parametry separatorów  SWDO 2
Model Przepływ Objętość
całkowita
Pojemność
separatora
Objętość
składowa
ropopo-
chodnych
Pojemność
odmulacza
Objętość
składowa
odmulacza
Długość
L
Szerokość
W
Wysokość
H
Średnica
wlotu
i wylotu
Dn
Wysokość
wlotu
i wylotu
E / S
Ciężar Nadbu-
dowa
Jedn.
miary
l/s litr litr litr litr litr mm mm mm mm mm kg typ
SWDO 2 – 3 3 920 270 176 600 390 1470 980 1090 160 750/720 60 A
SWDO 2 – 5 5 1682 450 293 1000 650 1986 1035 1040 160 810/780 100 B
SWDO 2 – 6 6 2760 540 351 1200 780 4250 980 1090 160 720/690 180 A
SWDO 2 – 8 8 2760 720 468 1600 1050 4250 980 1090 160 720/690 185 A
SWDO 2 – 10 10 3364 900 585 2000 1300 3892 1035 1040 160 800/670 200 B