ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Separatory węglowodorów z dużym odmulaczem SWDO 2

Separatory węglowodorów z dużym odmulaczem SWDO 2

Separator węglowodorów typu SWDO 2 zatrzymuje substancje ropopochodne oraz stałe zawarte w wodach
deszczowych oraz pozwala na przeróbkę znacznie większych przepływów.

Każdy z modeli ma określony maksymalny przepływ, jaki jest w stanie przyjąć.

Separator wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości.

Model ten jest wyposażony w komorę odmulacza o pojemności 200 razy większej od przepływu separatora.
Nie posiada wkładki koalescencyjnej.
Redukcja zanieczyszczeń ropopochodnych< 100 mg/l przy stężeniu węglowodorów na wejściu do 850 g/l.

Separator węglowodorów


Wyposażenie podstawowe

Urządzenia dodatkowe:

  • nadbudowy o wysokości 330 mm
  • pokrywy żeliwne o wytrzymałości 15 T
  • systemy alarmowe
 
Kliknij aby powiększyć  
Podstawowe parametry separatorów  SWDO 2
ModelPrzepływObjętość
całkowita
Pojemność
separatora
Objętość
składowa
ropopo-
chodnych
Pojemność
odmulacza
Objętość
składowa
odmulacza
Długość
L
Szerokość
W
Wysokość
H
Średnica
wlotu
i wylotu
Dn
Wysokość
wlotu
i wylotu
E / S
CiężarNadbu-
dowa
Jedn.
miary
l/slitrlitrlitrlitrlitrmmmmmmmmmmkgtyp
SWDO 2 – 3392027017660039014709801090160750/72060A
SWDO 2 – 5516824502931000650198610351040160810/780100B
SWDO 2 – 662760540351120078042509801090160720/690180A
SWDO 2 – 8827607204681600105042509801090160720/690185A
SWDO 2 – 1010336490058520001300389210351040160800/670200B