ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnia EKO OG 3000 Tunel

Oczyszczalnia ścieków EKO 3000 TUNEL

PRZYDOMOWA  OCZYSZCZALNIA  ŚCIEKÓW
z drenażem rozsączającym
(dla 6 osób mieszkających na stałe)

Przepustowość 0,75 m3/dobę

5 lat gwarancji producenta na zbiorniki

Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące dwuetapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Standardowy drenaż rozsączający zastępuje poletko drenażowe na tunelach. Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych. Powierzchnia zabudowy drenażu na działce od 15 m2.

? Koszt rocznej eksploatacji: ok. 120 PLN

Budowa   i   zasada   działania

Technologia drenażowa w oparciu o tunele podobnie jak standardowy drenaż oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu tunelowym.Na wylocie zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle doczyszczoną by móc ją odprowadzić do odpowiedniego systemu końcowego oczyszczania. Takim systemem jest nowoczesna technologia tunelowa, gdzie w układzie modułowym ścieki poddane zostają intensywnemu napowietrzaniu i doczyszczeniu w 300 litrowych komorach tunelowych, a następnie oczyszczone odprowadzone do gruntu rodzimego. System składa się z jednego lub wielu modułów układanych na jednym poziomie i przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego. Proces doczyszczania realizowany jest wewnątrz i na zewnątrz urządzeń. Tunele wykonane są w sposób umożliwiający ich późniejszą rozbudowę. Zasada działania tuneli drenażowych polega na wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz urządzenia do zgromadzenia i odprowadzenia ścieków. Ścieki ze studzienki kierowane są przez zamontowane w górnej części tuneli rury drenażowe, a następnie sukcesywnie rozsączane. Przepuszczalność urządzeń pozwala zapewnić dostęp powietrza w miejscach niezasilanych przez ścieki, a utrzymanie warunków tlenowych pozwala na rozkład zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w ściekach i stopniowe odmulanie szczelin modułu. Rozkład zanieczyszczeń oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych następuje na całej powierzchni modułu. Pojemność czynna niezbędna do skutecznego oczyszczenia ścieków w gruncie wynosi 300 litrów dla 1 modułu tunelowego.

Moduły w formie poletka drenażowego układane są pod powierzchnią terenu podobnie do drenażu na powierzchni 15 m2 co trzykrotnie zmniejsza powierzchnię wykopów. 

Przy wadze modułu wynoszącej około 11 kg jego układanie nie sprawia żadnych trudności. Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, ponieważ wytrzymuje on długotrwałe obciążenie 3,5 t/m2 (ruch samochodów osobowych). Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać w stosy co ułatwia i oszczędza transport i składowanie. Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do 42 tuneli (12 600 litrów pojemności magazynującej).

 

przydomowa oczyszczalnia - drenaż tunelowy
przydomowa oczyszczalnia - tunel drenażowy
przydomowa oczyszczalnia - drenaż tunelowy
przydomowa oczyszczalnia - tunel drenażowy

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni:

 • Zbiornik jednokomorowy HDPE 3000 litrów z filtrem.
 • Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE.
 • Tunel drenażowy – 6 modułów.
 • Pokrywa zamykająca tunel – 2 pary.
 • Kolanka do połączeń 90o ? 110 – 2 szt.
 • Trójnik redukcyjny 90o ? 110/50 – 2 szt.
 • Wywiewka zewnętrzna ? 50, dł. 1 mb – 2 szt.
 • Rury drenażowe ? 110 dł. 2 mb – 4 szt.
 • Rura połączeniowa pełna ? 110 dł. 1 mb – 4 szt.
 • Rura połączeniowa pełna ? 110 dł. 2 mb – 1 szt.
 • Mufa ? 110 – 3 szt.
 • Korek ? 110 – 2 szt.
 • Geowłóknina szer. 0,5 mb – 30 mb.
 • Instrukcja eksploatacji.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z tunelem drenażowym:

 • montaż na bardzo małej powierzchni działki,
 • wyeliminowanie brzydkich zapachów,
 • niskie koszty eksploatacji,
 • monolityczna konstrukcja zapewniająca wysoką wytrzymałość,
 • odporność na korozję i agresywne środowisko gruntowe,

przydomowa oczyszczalnia tunel

przydomowa oczyszczalnia ścieków tunelowa

przydomowe oczyszczalnie ścieków tunelowe