ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Separatory węglowodorów z bardzo dużym odmulaczem i wkładką koalescencyjną SWDOK 3

Separatory węglowodorów z bardzo dużym odmulaczem i wkładką koalescencyjną SWDOK 3

Separator węglowodorów typu SWDOK 3 zatrzymuje substancje ropopochodne oraz stałe zawarte w wodach
deszczowych oraz pozwala na przeróbkę znacznie większych przepływów.

Każdy z modeli ma określony maksymalny przepływ, jaki jest w stanie przyjąć.

Separator wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości.

Model ten jest wyposażony w komorę odmulacza o pojemności 300 razy większej od przepływu separatora.
W urządzeniu zamontowana została wkładka koalescencyjna pozwalająca na redukcje zanieczyszczeń ropopochodnych
< 5 mg/l przy stężeniu węglowodorów na wejściu do 850 g/l.

Separator węglowodorów

Wyposażenie podstawowe

Urządzenia dodatkowe:

  • nadbudowy o wysokości 330 mm
  • pokrywy żeliwne o wytrzymałości 15 T
  • systemy alarmowe
 
Kliknij aby powiększyć  

Separator   przeznaczony  specjalnie  dla  myjni
Podstawowe parametry separatorów  SWDOK 3
ModelPrzepływObjętość
całkowita
Pojemność
separatora
Objętość
składowa
ropopo-
chodnych
Pojemność
odmulacza
Objętość
składowa
odmulacza
Długość
L
Szerokość
W
Wysokość
H
Średnica
wlotu
i wylotu
Dn
Wysokość
wlotu
i wylotu
E / S
CiężarNadbu-
dowa
Jedn.
miary
l/slitrlitrlitrlitrlitrmmmmmmmmmmkgtyp
SWDO 3 – 33184027017690058528609801090160730/700120A
SWDO 3 – 552760450293150097542509801090160720/690180A
SWDO 3 – 6627605403511800117042509801090160720/690185A
SWDO 3 – 88504672046824001560583810351040160800/670300B
SWDO 3 – 1010504690058530001950583810351040160800/670305B