ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnia ścieków HABA SUPER SBR

Oczyszczalnia posiada certyfikat CE w zakresie normy zharmonizowanej EN 12566-3:2005 + A2:2013

Oczyszczalnia SUPER SBR
 
oczyszczalnia ścieków super sbr primo+

Oczyszczalnia SUPER SBR jest kompaktowym Sekwencyjnym Reaktorem Biologicznym, w którym procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. Polecana jest dla gruntów trudno przepuszczalnych (np. gliniaste) lub o wysokim poziomie wód gruntowych.

Nazwa SBR pochodzi od od metody oczyszczania ścieków. Dzięki cyklicznie powtarzającemu się procesowi, oczyszczalnie SBR skuteczniej oczyszczają ścieki od oczyszczalni tradycyjnych. Nazwa SBR pochodzi od od metody oczyszczania ścieków. Dzięki cyklicznie powtarzającemu się procesowi, oczyszczalnie SBR skuteczniej oczyszczają ścieki od oczyszczalni tradycyjnych. oczyszczalnia ścieków super sbr

Oczyszczalnia SUPER SBR – Zalety cyklu 24-godzinnego
Działanie SUPER SBR w cyklu 24 godzinnym jest możliwe dzięki wyposażeniu ich w odpowiednio dużą komorę reaktora i sprawne sterowanie. Zaletą takiego cyklu oczyszczania jest bardzo duża odporność na dobową nierównomierność dopływu ścieków zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Oczyszczalnia bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach, gdy największy dopływ ścieków występuje w godzinach porannych, jak również gdy cały dobowy dopływ ścieków odbywa się wieczorem. Dzięki 24-godzinnemu cyklowi ścieki z całej doby ulegają wymieszaniu, a tym samym uśrednieniu, ułatwiając wyhodowanie osadu czynnego potrzebnego do ich oczyszczenia. Dzięki temu uzyskujemy znaczne lepsze parametry ścieków oczyszczonych niż przy cyklach 6-cio lub 8-mio godzinnych. Dodatkową zaletą oczyszczalni SUPER SBR jest mineralizacja osadu w reaktorze. Dzięki dużej objętości, znacznie rzadziej wymaga on opróżniania zawartości.
 
Oczyszczalnia SUPER SBR – funkcje:
 • mechaniczna – oddzielenie ścieków – zawiesina opadająca i części lekkie flotujące.
 • biologiczna – odbywa się w komorze reaktora i polega na natlenianiu dostarczanych ścieków. Mikroorganizmy tlenowe znajdujące się w osadzie czynnym powodują usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. Oczyszczanie ścieków w reaktorze SUPER SBR odbywa się cyklicznie

Zaletą tego typu oczyszczalni jest większa odporność na zróżnicowaną ilość i jakość dopływających ścieków w ciągu doby. Sprawdza się niezależnie od trybu życia rodziny. Automatyczne sterowanie urządzeniami oczyszczalni oraz możliwość przejścia w tryb urlopowy przy braku dopływu ścieków nie wymaga angażowania mieszkańców w pracę oczyszczalni.

 
oczyszczalnia ścieków haba super sbr

 

WENTYLACJA INSTALACJI OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ
Oczyszczalnię należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie drożności kanałów wentylacyjnych i wyprowadzenie powyżej kalenicy, w jej pobliżu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne,stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. § 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur. oczyszczalnie należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 
oczyszczalnia haba super sbr

 

Kształtki fluidalne HABA
W oczyszczalniach SUPER SBR zastosowane zostało specjalne złoże fluidalne, na którym rozwijają się mikroorganizmy poprawiające jakość ścieków oczyszczonych. Zróżnicowana powierzchnia kształtek umożliwia rozwój różnego rodzaju mikroorganizmów odpowiedzialnych za procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń. Kształtki fluidalne HABA RL są zoptymalizowane pod względem ciężaru właściwego oraz występują w dwóch typach, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych rodzajów oczyszczalni. Dzięki składnikom ułatwiającym rozwój błony biologicznej, złoże fluidalne jest szczególnie przydatne do oczyszczania trudnych ścieków. Korzyści ze stosowania kształtek fluidalnych HABA:
 • stabilna praca reaktora nawet przy nierównomiernym dopływie ścieków,
 • skuteczne oczyszczanie ścieków o podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń (również w przypadku ścieków procesowych),
 • możliwość zastosowania w każdej technologii oczyszczania biologicznego,
 • wysoka odporność na zmiany temperatury ścieków oraz ich pH.
oczyszczalnia super sbr primo+
Oczyszczalnia SUPER SBR – budowa
  • komora osadnika o pojemności dostosowanej do liczby użytkowników (jednostek RLM),
  • komora reaktora dostosowana do liczby użytkowników (jednostek RLM),
 • skrzynka techniczna,
 • dmuchawa oraz dyfuzor powietrzny,
 • pompy zanurzeniowe,
 • sterownik automatyczny.
oczyszczalnia ścieków sbr primo+
Oczyszczalnia HABA SUPER SBR – cykl pracy

Faza 1 – Napełnianie komory osadnika

Ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni w pierwszym etapie trafiają do osadnika wstępnego, gdzie cięższe frakcje opadają grawitacyjnie na dno zbiornika. Osadnik służy do uśredniania dopływających ścieków i pozwala na zmniejszenie nagłych napływów ścieków oraz odciąża reaktor biologiczny od szybszego nagromadzania się nadmiaru osadu. Surowe ścieki przelewają się następnie do komory reaktora – pompa dozuje ścieki surowe do reaktora.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr
 

Faza 2 – Cykliczne napełnianie z natlenianiem reaktora

Faza druga stanowi podstawowy proces oczyszczania ścieków. Dostarczone surowe ścieki podlegają procesowi natleniania. Tlenowy proces oczyszczania przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotowych. W czasie trwania procesu tworzy się „mieszanka aktywacyjna” czyli osad, którego wiek przekracza 25 dni. Dostarczone do reaktora ścieki przetrzymywane są maksymalnie przez okres od 24 do 72 godzin. Dzięki takiemu zabiegowi mieszanka aktywacyjna obciążona jest w małym stopniu, co przyczynia się do skuteczniejszego oczyszczania. Proces natleniania odbywa się za pomocą dyfuzora zasilanego za pomocą dmuchawy zamontowanej w skrzynce technicznej. Podczas prawidłowej pracy reaktora SBR w fazie natleniania mieszanka aktywacyjna przybiera żółtobrązową barwę.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr
 

Faza 3 – Sedymentacja

Po zakończeniu procesu napowietrzania, ścieki poddane są procesowi sedymentacji. Jest to proces beztlenowego oczyszczania ścieków. W tym czasie większe cząstki zawarte w ściekach opadają w dół. Powstaje wyraźna granica pomiędzy oczyszczonymi ściekami a osadem na dnie reaktora.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr
 

Faza 4 – Odpompowanie ścieków oczyszczonych i osadu nadmiernego

Faza czwarta polega na odpompowaniu wyklarowanej, podczyszczonej części ścieków z reaktora SBR. Odbywa się ona w godzinach nocnych. Wiąże się to z praktycznie znikomym użytkowaniem oczyszczalni w tym czasie a co za tym idzie podczyszczone ścieki maja ograniczoną możliwość miesza się z dostarczanymi ściekami surowymi. Odpompowanie ścieków odbywa się za pomocą zamontowanej w środku reaktora pompy. Jest ona sterowana przez sterownik automatyczny SBR. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika wodnego lub do gruntu np. przez studnię chłonną, pochłaniacz roślinny, drenaż. W odpowiednich odstępach czasu, po odpompowaniu ścieków oczyszczonych osad nadmierny jest odprowadzany do komory osadnika.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr
 
 

Procesy dopływu, napowietrzania i odpływu ścieków oczyszczonych kontrolowane są przez nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni. Urządzenie posiada między innymi funkcje pracy w trybie chwilowego zwiększonego przepływu oraz przy okresowym braku dopływających ścieków. W przypadku długotrwałych przerw w dopływie prądu urządzenie może być zaopatrzone w przelew awaryjny zapewniający 24 godzinne zabezpieczenie. Precyzyjne sterowanie zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej oraz zapewnia stabilną i wysoką jakość ścieków oczyszczonych. W oczyszczalniach SUPER SBR na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu.

 
 
Oczyszczalnie Haba SUPER SBR – dane techniczne
 
 SUPER SBR 4SUPER SBR 6
Liczba mieszkańców46
Przepływ nominalny0,6 m3/dobę0,9 m3/dobę
Objętość osadnika1,15 m31,55 m3
Objętość reaktora1,15 m31,55 m3
Średnica wlotu d1? 160? 160
Średnica wylotu d2? 50? 50
Wysokość wlotu h11,33 m1,43 m
Wysokość wylotu h21,56 m1,66 m
Średnica D1,111,22
 
Oczyszczalnia SUPER SBR – Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • pochłaniacza roślinnego,
 • odbiornika poza terenem działki.
 
Oczyszczalnia SUPER SBR – wyposażenie
oczyszczalnia ścieków Haba sbr primo+
 
Oczyszczalnia SUPER SBR – zalety
 • wysoki stopień oczyszczenia ścieków,
 • niskie zużycie energii elektrycznej
 • nieskomplikowany sposób eksploatacji,
 • prawidłowa praca oczyszczalni niezależnie od warunków wodno gruntowych (ciśnieniowy wypływ ścieków oczyszczonych na dowolnej wysokości)
 • niezawodna i łatwa w obsłudze elektronika (zapewnia optymalną pracę przy zróżnicowanym dopływie ścieków)
 • możliwość indywidualnego dopasowania trybu pracy,
 • tryb urlopowy pozwalający zaoszczędzić energię,
 • montaż na małej powierzchni,
 • możliwość podpowierzchniowego nawadniania roślin w dowolnej odległości od urządzenia
 • wyposażenie oczyszczalni w wewnętrzną instalację pozwalającą na pobór próbek ścieków oczyszczonych oraz właz rewizyjny osadnika wstępnego, przez który można pobrać próbki ścieku surowego,
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba sbr
 
Oczyszczalnia SUPER SBR w technologi WIRO

Technologia WIRO

 • Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika uzyskuje się ruch wirowy pęcherzyków powietrza oraz złoża fluidalnego HABA.
 • Zmniejszenie energochłonności przez maksymalizację wykorzystania tlenu, dzięki wydłużonej drodze przepływu pęcherzyków powietrza.
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba super sbr wiro
 
Oczyszczalnia HABA SUPER SBR WIRO – typoszereg
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba super sbr wiro
 
Oczyszczalnia HABA SUPER SBR WIRO – wyposażenie
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba super sbr wiro
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba super sbr wiro strong Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA SUPER SBR WIRO STRONG
 
 biologiczna oczyszczalnia ścieków Haba super sbr wiro tytan Biologiczna oczyszczalnia ścieków HABA SUPER SBR WIRO TYTAN
 
 

Wybrane właściwości użytkowe oczyszczalni biologicznych Haba SUPER SBR potwierdzone certyfikatem notyfikowanej jednostki badawczej

Zasadnicze charakterystykiWłaściwości użytkoweZharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania przy organicznym obciążeniu dobowym BZT5=0,46 kg/dBZT597,0%15,3 mgO2/lEN 12566-3:2005+A2:2013
CHZTCR95,4%43,5 mgO2/l
Z97,0%5,0 mg/l
Nogólne87,8%5,5 mg/l
Pogólne87,8%1,7 mg/l
Szczelność (próba wodą)Wynik pozytywnyEN 12566-3:2005+A2:2013
Trwałość (rotomoulding PE)Wynik pozytywny (metoda badania EN ISO 1133-1:2011, EN ISO1183-1:2012 EN ISO 527-2:2012+Ap1:2013)EN 12566-3:2005+A2:2013