Zbiornik przepompowni ZP

z  polietylenu

(studnia przepompowa)

Studnia przepompowa bez pompy

Projektując przydomowe oczyszczalnie ścieków, staramy się zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków, co zapewnia tanią i bezawaryjną pracę instalacji. Czasem jest to jednak niemożliwe ze względu na rodzaj gruntu, ukształtowanie lub sposób zagospodarowania terenu. Konieczne jest wtedy zastosowanie przepompowni. Przepompownia pozwala na transport ścieków na dowolną odległość.

 

Zbiornik przepompowni ZP 150 i 250 litrów (studnia przepompowa)

 

Przepompownia – budowa:
  • zbiornik przepompowni ZP, studnia przepompowazbiornik przepompowni ZP, do którego zrzucane są ścieki,
  • automatyczna pompa zatapialna z wyłącznikiem pływakowym, która tłoczy ścieki z pokonaniem odległości i wymaganej różnicy poziomów.
Zbiornik przepompowni ZP (studnia przepompowa) ma za zadanie zgromadzić i przechować ścieki aż do czasu uruchomienia pompy. Przepompownie mogą być instalowane przed osadnikiem gnilnym, oczyszczalnią lub kolektorem kanalizacyjnym.
Zbiorniki przepompowni ZP wykonywane są metodą formowania rotacyjnego, dzięki czemu są one monolityczne i szczelne.

 

ZBIORNIK Pojemność
zbiornika
[litr]
Wysokość
całkowita
[mm]
Wysokość
montażowa
[mm]
Hc Hm1 Hm2
ZP 150/155 150 1550 300 845
ZP 150/190 150 1900 300 1180
ZP 250/190 250 1900 300 845
ZP 250/225 250 2250 300 1180
zbiornik przepompowni ZP, studnia przepompowaZbiornik przepompowni ZP (studnia przepompowa) ma dno wyprofilowane w kształcie półkuli, co zapobiega powstawaniu martwych przestrzeni i gromadzeniu się osadów w zbiorniku.
Zbiorniki przepompowni ZP są specjalnie użebrowane w celu wzmocnienia sztywności studni i lepszego umocowania zbiornika w gruncie.

zbiornik przepompowni ZP, studnia przepompowa

 

zbiornik przepompowni ZP, studnia przepompowa

Średnica trzonu każdego zbiornika wynosi 400 mm, średnica komory zbierającej – 600 mm a średnica otworu montażowego – 300 mm. Pokrywa jest identyczna dla wszystkich zbiorników ZP.

1 – pokrywa2 – trzon zbiornika

3 – wypłaszczenie montażowe

4 – żebro

5 – komora zbierająca

Zbiornik przepompowni ZP montuje się w wykopie. Zbiornik należy ustawić na wyrównanym dnie wykupu, na dziesięcio – centymetrowej warstwie piasku. Przed zamontowaniem zbiornika należy przygotować otwór pod rurę wlotową. Otwór wlotowy należy wykonać na wypłaszczeniu montażowym. Wysokość otworu powinna odpowiadać wysokości rury kanalizacyjnej, która będzie doprowadzać ścieki do zbiornika. Otwór wlotowy powinien być zgodny ze średnicą montowanej uszczelki. Po wykonaniu otworów należy umieścić zbiornik przepompowni w wykopie. Należy zwrócić uwagę by w wykopie nie było elementów, które mogłyby uszkodzić zbiornik np. ostrych kamieni. Po umieszczeniu zbiornika w wykopie należy go wypoziomować i częściowo zasypać, po czym zamontować części składowe przepompowni, rurę wlotową i wylotową. Po zamontowaniu elementów składowych przepompowni należy zasypać zbiornik.

 

Zbiornik przepompowni ZP – rysunki techniczne

Zbiornik przepompowni ZP 150/155 (studnia przepompowa)

zbiornik przepompowni ZP 150/155, studnia przepompowa

Zbiornik przepompowni ZP 150/190 (studnia przepompowa)

zbiornik przepompowni ZP 150/190, studnia przepompowa

Zbiornik przepompowni ZP 250/190 (studnia przepompowa)

zbiornik przepompowni ZP 250/190, studnia przepompowa

Zbiornik przepompowni ZP 250/225 (studnia przepompowa)

zbiornik przepompowni ZP 250/225, studnia przepompowa

Zbiornik przepompowni ZP – pokrywa

zbiornik przepompowni ZP - pokrywa, studnia przepompowa

zbiornik przepompowni ZP, studnia przepompowa

Zbiornik przepompowni ZP 600 litrów (studnia przepompowa)

zbiornik przepompowni ZP 600, studnia przepompowa

Zbiornik przepompowni ZP 600 litrów (studnia przepompowa)

Oznaczenie Wysokość
montażowa
Pojemność
użytkowa
Średnica
trzonu
wznoszącego
Średnica
otworu
montażowego
min min
[mm] [mm] [litr] [mm] [mm]
ZP 600/1100 880 1100 210 ? 600 ? 600
ZP 600/1350 1130 1350 305
ZP 600/1600 1380 1600 355
ZP 600/1850 1630 1850 460
ZP 600/2100 1880 2100 540
ZP 600/2350 2130 2350 615
ZP 600/2600 2380 2600 695
ZP 600/2850 2630 2850 770
ZP 600/3100 2880 3100 850

Zbiornik przepompowni ZP 1000 litrów (studnia przepompowa)

 

Zbiornik przepompowni ZP 1000 litrów (studnia przepompowa)

Oznaczenie Wysokość
montażowa
Pojemność
użytkowa
Średnica
trzonu
wznoszącego
Średnica
otworu
montażowego
min min
[mm] [mm] [litr] [mm] [mm]
ZP 1000/1100 880 1100 240 ? 1000 ? 600
ZP 1000/1350 1130 1350 450
ZP 1000/1600 1380 1600 655
ZP 1000/1850 1630 1850 860
ZP 1000/2100 1880 2100 1065
ZP 1000/2350 2130 2350 1270
ZP 1000/2600 2380 2600 1480
ZP 1000/2850 2630 2850 1685
ZP 1000/3100 2880 3100 1890