ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Separatory węglowodorów z odmulaczem, wkładką koalescencyjną i komorą pomp SWOKP

Separatory węglowodorów z odmulaczem, wkładką koalescencyjną i komorą pomp SWOKP

Separator węglowodorów typu SWOKP zatrzymuje substancje ropopochodne oraz stałe zawarte w wodach
deszczowych oraz pozwala na przeróbkę znacznie większych przepływów.
Każdy z modeli ma określony maksymalny przepływ, jaki jest w stanie przyjąć.

Separator wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości.

Model SWOKP jest wyposażony w komorę odmulacza o pojemności 100 razy większej od przepływu separatora.

Separator uzupełniony jest komorą pomp, urządzenie przystosowane jest do obróbki wód ściekowych z parkingów podziemnych.

W urządzeniu zamontowana została wkładka koalescencyjna pozwalająca na redukcję zanieczyszczeń ropopochodnych
< 5 mg/l przy stężeniu węglowodorów na wejściu do 850 g/l.

Separator węglowodorów

Kliknij aby powiększyć

Wyposażenie podstawowe

Urządzenia dodatkowe:

  • nadbudowy o wysokości 330 mm
  • pokrywy żeliwne o wytrzymałości 15 T
  • systemy alarmowe
 
Separator   przeznaczony  specjalnie  na  podziemne  parkingi
 
Podstawowe parametry separatorów  SWOKP
ModelPrzepływObjętość
całkowita
Pojemność
separatora
Objętość
składowa
ropopo-
chodnych
Pojemność
odmulacza
Objętość
składowa
odmulacza
Objętość
komory
pomp
Długość
L
Szerokość
W
Wysokość
H
Średnica
wlotu
i wylotu
Dn
Wysokość
wlotu
i wylotu
E / S
CiężarNadbu-
dowa
Jedn.
miary
l/slitrlitrlitrlitrlitrlitrmmmmmmmmmmkgtyp
SWOP 11,51840135881509888028609801090110750/720120A
SWOP 33184027017630019588028609801090160750/720125A
SWOP 55276045029350032588042509801090160720/690180A
SWOP 66276054035160039088042509801090160720/690185A
SWOP 882602720468800520880350010351040160810/780160B+A
SWOP 101042849005851000650880550010351040160800/670260B+A