Oczyszczalnia BioEkocent 3300 i 4400

niskoobciążony osad czynny

5 lat gwarancji producenta na zbiorniki

Oczyszczalnia posiada aprobatę techniczną IOŚ

 

Technologia oczyszczalni typu BioEkocent
Technologia mechaniczno-biologiczna oparta na metodzie osadu czynnego. Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natleniania wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powoduje, że mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny na wylocie systemu urządzeń. W oczyszczalni pracującej w metodzie niskoobciążonego osadu czynnego biopreparaty stosuje się wyłącznie do uruchomienia procesów biologicznych.
Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe a jego instalacja wymaga niewielkiego miejsca na działce. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do odbiornika.

ZASTOSOWANIE
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące trzyetapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach, gdzie w procesie naprzemiennego tlenowego i beztlenowego środowiska następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków.
Grunt nieprzepuszczalny gliniasty, mała ilość miejsca na działce. Oczyszczalnia zapewnia 95% efekt ekologiczny.
Kompaktowa  oczyszczalnia  ścieków  BioEkocent 3300
przydomowa oczyszczalnia ścieków BioEkocent 3300
Kompaktowa  oczyszczalnia  ścieków  BioEkocent 4400
przydomowa oczyszczalnia ścieków BioEkocent 4400

 

Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków następuje do:
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • odbiornika poza terenem działki.
Oczyszczalnia BioEkocent 3300 i 4400 – dane techniczne
BioEkocent 3300 BioEkocent 4400
Ilość osób mieszkających na stałe 6 10
Przepustowość 0,75 m3/dobę 1,2 m3/dobę
Pojemność 3 300 l 4 400 l
Długość 3,54 m 4,72 m
Szerokość 1,18 m 1,18 m
Wysokość 1,85 m 1,85 m
Powierzchnia zabudowy na działce
(bez doprowadzeń)
4,5 m2 6 m2

 

oczyszczalnia ścieków bioekocent 3300 i bioekocent 4400

 

Charakterystyka systemu BioEkocent
 • wysoki stopień oczyszczenia ścieków,
 • niskie zużycie energii elektrycznej,
 • nieskomplikowany sposób eksploatacji,
 • zbiorniki polietylenowe odporniejsze od betonu,
 • montaż na małej powierzchni,
 • wyeliminowanie brzydkich zapachów,
 • ograniczenie stosowania biopreparatów.

 

5 lat gwarancji producenta na zbiorniki

Oczyszczalnia posiada aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska.

 

Oczyszczalnia  ścieków  BioEkocent 3300
oczyszczalnia ścieków bioekocent 3300

 

Oczyszczalnia  ścieków  BioEkocent 4400 z nadstawkami
przydomowa oczyszczalnia ścieków BioEkocent 4400 PRO
Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni
 • Zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Bioekocent.
 • Dmuchawa napowietrzająca.
 • Karta gwarancyjna i książka eksploatacji.