ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Oczyszczalnie tunelowe

Oczyszczalnie ścieków z drenażem tunelowym

Oczyszczalnie tunelowe

Technologia drenażowa wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące dwuetapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Urządzenia lokalizujemy w gruncie przepuszczalnym kategorii A lub B przy niskim poziomie wód gruntowych.

Zasada   działania

Technologia oczyszczalni tunelowej, podobnie jak standardowy drenaż, oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu tunelowym. Na wylocie kompaktowego zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle doczyszczoną by móc ją odprowadzić do odpowiedniego systemu końcowego oczyszczania. Takim systemem jest technologia tunelowa, gdzie w układzie modułowym ścieki poddane zostają intensywnemu napowietrzaniu i doczyszczeniu w komorach tunelowych, a następnie oczyszczone odprowadzone do gruntu rodzimego. System składa się z jednego lub wielu modułów układanych na jednym poziomie i przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego. Proces doczyszczania realizowany jest wewnątrz i na zewnątrz urządzeń. Tunele wykonane są w sposób umożliwiający ich późniejszą rozbudowę. Zasada działania tuneli drenażowych polega na wykorzystaniu przestrzeni wewnątrz urządzenia do zgromadzenia i odprowadzenia ścieków. Ścieki ze studzienki kierowane są przez zamontowane w górnej części tuneli rury drenażowe, a następnie sukcesywnie rozsączane. Przepuszczalność urządzeń pozwala zapewnić dostęp powietrza w miejscach wolnych od ścieków, a utrzymanie warunków tlenowych pozwala na rozkład zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w ściekach i stopniowe odmulanie szczelin modułu. Rozkład zanieczyszczeń oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych następuje na całej powierzchni modułu.

Moduły w formie poletka drenażowego układane są pod powierzchnią terenu, podobnie do drenażu na powierzchni 12 m2 (oczyszczalnia tunelowa 2000l), co trzykrotnie zmniejsza powierzchnię wykopów.

Przy wadze modułu wynoszącej około 11 kg jego układanie nie sprawia żadnych trudności. Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem GRAF, ponieważ wytrzymuje on długotrwałe obciążenie 3,5 t/m2 (ruch samochodów osobowych). Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać w stosy co ułatwia i oszczędza transport i składowanie. Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do 42 tuneli GRAF (12 600 litrów pojemności magazynującej).

 

Dane tunelu drenażowego GRAF:
DługośćSzerokośćWysokośćPojemnośćKolorMax gł. posadowienia
spód modułu
1220 mm800 mm510 mm300 litrówczarny2000 mm
oczyszczalnia tunelowaoczyszczalnia tunelowa

Inne zastosowanie drenażu tunelowego

przydomowa oczyszczalnia tunelowa

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z tunelem drenażowym:

  • montaż na bardzo małej powierzchni działki,
  • wyeliminowanie brzydkich zapachów,
  • niskie koszty eksploatacji,
  • monolityczna konstrukcja zapewniająca wysoką wytrzymałość,
  • odporność na korozję i agresywne środowisko gruntowe,
  • uchwyty do kotwienia w gruncie nawodnionym,
oczyszczalnia tunelowa

przydomowa oczyszczalnia tunelowa