ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Studzienka rozdzielcza

Studzienka rozdzielcza

Zbiornik polietylenowy wyposażony w otwory do podłączenia drenażu oraz właz z pokrywą. Jest to element oczyszczalni drenażowej odpowiadający za równomierne rozprowadzenie ścieków do poszczególnych nitek drenażu.
Studzienka może posiadać maksymalnie cztery otwory o średnicy 110mm. Ilość otworów uzależniona jest od ilości nitek drenażu, a tym samym m. in. od warunków terenowych. Jeden z otworów przeznaczony jest zawsze do instalacji rury doprowadzającej ścieki. Stanowi on połączenie między osadnikiem, a studzienką rozdzielczą. Pozostałe otwory służą do podłączenia rur drenażowych.

 

Studzienka posiada zabezpieczenie w postaci pokrywy z polietylenu. W przypadku wystąpienia konieczności głębszego ułożenia drenażu, istnieje możliwość zastosowania odpowiedniej nadbudowy. Studzienka powinna być dostępna z powierzchni terenu na wypadek ewentualnych napraw bądź zabiegów konserwacyjnych.

 

 

Studzienka rozdzielcza DELFIN

Wymiary studzienki:
 • wysokość h = 70 cm
 • średnica ? = 32 cm
 • dł. i szer podstawy 40 cm
 • liczba wylotów: 7
Studzienka rozdzielcza

Studzienka rozdzielcza

Wymiary studzienki:
 • wysokość bez pokrywy: 40 cm
 • wysokość kołnierza: 12 cm
 • średnica wewnętrzna ? = 30,5 cm (mierzona w górnej krawędzi)
 • średnica zewnętrzna ? = 33,2 cm
 • dolna średnica zewnętrzna ? = 29,5 cm
 • średnica wlotu ? = 110, wysokość od dolnej krawędzi 11,5 cm
 • średnica 3 wylotów ? = 110, wysokość od dolnej krawędzi 2,5 cm
Studzienka rozdzielcza