Separatory węglowodorów z odmulaczem i komorą pomp SWOP

 

Separator węglowodorów typu SWOP zatrzymuje substancje ropopochodne oraz stałe zawarte w wodach
deszczowych oraz pozwala na przeróbkę znacznie większych przepływów.
Każdy z modeli ma określony maksymalny przepływ, jaki jest w stanie przyjąć.

Separator wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości.

Model SWOP jest wyposażony w komorę odmulacza o pojemności 100 razy większej od przepływu separatora.
Nie posiada wkładki koalescencyjnej.
Separator uzupełniony jest komorą pomp, urządzenie przystosowane jest do obróbki wód ściekowych z parkingów podziemnych.
Redukcja zanieczyszczeń ropopochodnych < 5 mg/l przy stężeniu węglowodorów na wejściu do 850 g/l.

 

Separator węglowodorów

Kliknij aby powiększyć

Wyposażenie podstawowe

 

Urządzenia dodatkowe:

  • nadbudowy o wysokości 330 mm
  • pokrywy żeliwne o wytrzymałości 15 T
  • systemy alarmowe
Separator   przeznaczony  specjalnie  na  podziemne  parkingi
Podstawowe parametry separatorów  SWOP
Model Przepływ Objętość
całkowita
Pojemność
separatora
Objętość
składowa
ropopo-
chodnych
Pojemność
odmulacza
Objętość
składowa
odmulacza
Objętość
komory
pomp
Długość
L
Szerokość
W
Wysokość
H
Średnica
wlotu
i wylotu
Dn
Wysokość
wlotu
i wylotu
E / S
Ciężar Nadbu-
dowa
Jedn.
miary
l/s litr litr litr litr litr litr mm mm mm mm mm kg typ
SWOP 1 1,5 1840 135 88 150 98 880 2860 980 1090 110 750/720 120 A
SWOP 3 3 1840 270 176 300 195 880 2860 980 1090 160 750/720 125 A
SWOP 5 5 2760 450 293 500 325 880 4250 980 1090 160 720/690 180 A
SWOP 6 6 2760 540 351 600 390 880 4250 980 1090 160 720/690 185 A
SWOP 8 8 2602 720 468 800 520 880 3500 1035 1040 160 810/780 160 B+A
SWOP 10 10 4284 900 585 1000 650 880 5500 1035 1040 160 800/670 260 B+A