ul. Piastowska 55, 32-651 Łęki
604 634 578 / 33 845 01 50

Osadniki gnilne

OSADNIK   GNILNY

FAMILY

Z  POLIETYLENU

Osadnik gnilny połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika.

W osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie którego cząstki zanieczyszczeń rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody – najczęściej tłuszczy czyli piana powstająca przy procesie fermentacji ( w warunkach beztlenowych) stałych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać co najmniej 3 dni – stąd wymaganie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości podczyszczanych ścieków Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 60-75%, BZT-5 w około 40-70%. Ogólnie można przyjąć iż ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w ok. 65%.
osadnik gnilny
zbiornik family

 

  Pojemność
FAMILY
[litr]
  Długość
[cm]C
  Wysokość
[cm]A
  Wysokość
z pokrywą
[cm]
B
  Szerokość
[cm]
  Wysokość
od dna
do wlotu
[cm]
D
  Wysokość
od dna
do wylotu
[cm]
E
  Wysokość
włazu
[cm]
F
  Waga
[kg]
2 0001601201401221111063470
3 00019514416215113412734100
5 00023219121218518317534200
10 00040719121218518317534390
15 00058219121218518317534600
20 00075719121218518317534800
25 000932191212185183175341000
30 0001107191212185183175341200
35 0001282191212185183175341400
40 0001457191212185183175341600
45 0001632191212185183175341800
50 0001807191212185183175342000
55 0001982191212185183175342200
60 0002157191212185183175342400

 

Posadowienie  osadnika  gnilnego  FAMILY

Zbiornik musi być osadowiony na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. Przestrzeń min. 30 cm) pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu musi był wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m? piasku. Ilość cementu na m? piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia podejścia osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik należy stopniowo napełniać wodą w miarę zasypywania wykopu.

UWAGA:

Upewnić się że piasek lub ziemia służąca do obsypki nie zawiera przedmiotów ostrych mogących uszkodzić ściany zbiornika. Osadnik FAMILY należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej (najlepiej na poziomie włazu).

osadnik gnilny

Zaleca się umieszczenie osadnika FAMILY na zewnątrz, jak najbliżej budynku (od 3 do 8 m). Przewód dopływu między budynkiem a osadnikiem jest jedynym elementem oczyszczalni, w którym nie zachodzi jeszcze żaden proces biologiczny. Im większa jest odległość od budynku do zbiornika – tym większe ryzyko oziębienia ścieków aż do ich ewentualnego (w czasie mrozów stężenia, co może doprowadzić do czasowego zapchania przewodów).

Należy więc:

  • umieścić zbiornik max 10 m od budynku,
  • ocieplić przewód jeżeli odległość jest większa od 10 m,
  • nachylenie przewodu powinno wynosić minimum 2-3 cm/mb.

 

Typowa  instalacja  zbiornika
osadnik gnilny

 

Instalacja  zbiornika  na  pewnej  głębokości
osadnik gnilny

 

Środki  ostrożności:  przejazd  pojazdów
osadnik gnilny

 

Instalacja  zbiornika  w  terenie  podmokłym
osadnik gnilny

Przy posadowieniu zbiornika na głębokości ok. 50-60 cm pod powierzchnią ziemi wystarczy zastosować jedną nadbudowę włazu o wysokości 30 cm.

W wypadku posadowienia zbiornika głębiej tj. ok. 70-80 cm (sytuacja niepożądana) głębokości normalnej (30-60 cm) lecz w miejscu przejazdu pojazdów należy chronić osadnik płytą betonową.

 

UWAGA:
Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą (w czasie montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania).