OSADNIK   GNILNY

FAMILY

Z  POLIETYLENU

Osadnik gnilny połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika.

W osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie którego cząstki zanieczyszczeń rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody – najczęściej tłuszczy czyli piana powstająca przy procesie fermentacji ( w warunkach beztlenowych) stałych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać co najmniej 3 dni – stąd wymaganie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości podczyszczanych ścieków Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 60-75%, BZT-5 w około 40-70%. Ogólnie można przyjąć iż ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w ok. 65%.
osadnik gnilny
zbiornik family

 

  Pojemność
FAMILY
[litr]
  Długość
[cm]C
  Wysokość
[cm]A
  Wysokość
z pokrywą
[cm]
B
  Szerokość
[cm]
  Wysokość
od dna
do wlotu
[cm]
D
  Wysokość
od dna
do wylotu
[cm]
E
  Wysokość
włazu
[cm]
F
  Waga
[kg]
2 000 160 120 140 122 111 106 34 70
3 000 195 144 162 151 134 127 34 100
5 000 232 191 212 185 183 175 34 200
10 000 407 191 212 185 183 175 34 390
15 000 582 191 212 185 183 175 34 600
20 000 757 191 212 185 183 175 34 800
25 000 932 191 212 185 183 175 34 1000
30 000 1107 191 212 185 183 175 34 1200
35 000 1282 191 212 185 183 175 34 1400
40 000 1457 191 212 185 183 175 34 1600
45 000 1632 191 212 185 183 175 34 1800
50 000 1807 191 212 185 183 175 34 2000
55 000 1982 191 212 185 183 175 34 2200
60 000 2157 191 212 185 183 175 34 2400

 

Posadowienie  osadnika  gnilnego  FAMILY

Zbiornik musi być osadowiony na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. Przestrzeń min. 30 cm) pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu musi był wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m? piasku. Ilość cementu na m? piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia podejścia osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik należy stopniowo napełniać wodą w miarę zasypywania wykopu.

UWAGA:

Upewnić się że piasek lub ziemia służąca do obsypki nie zawiera przedmiotów ostrych mogących uszkodzić ściany zbiornika. Osadnik FAMILY należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej (najlepiej na poziomie włazu).

osadnik gnilny

Zaleca się umieszczenie osadnika FAMILY na zewnątrz, jak najbliżej budynku (od 3 do 8 m). Przewód dopływu między budynkiem a osadnikiem jest jedynym elementem oczyszczalni, w którym nie zachodzi jeszcze żaden proces biologiczny. Im większa jest odległość od budynku do zbiornika – tym większe ryzyko oziębienia ścieków aż do ich ewentualnego (w czasie mrozów stężenia, co może doprowadzić do czasowego zapchania przewodów).

Należy więc:

  • umieścić zbiornik max 10 m od budynku,
  • ocieplić przewód jeżeli odległość jest większa od 10 m,
  • nachylenie przewodu powinno wynosić minimum 2-3 cm/mb.

 

Typowa  instalacja  zbiornika
osadnik gnilny

 

Instalacja  zbiornika  na  pewnej  głębokości
osadnik gnilny

 

Środki  ostrożności:  przejazd  pojazdów
osadnik gnilny

 

Instalacja  zbiornika  w  terenie  podmokłym
osadnik gnilny

Przy posadowieniu zbiornika na głębokości ok. 50-60 cm pod powierzchnią ziemi wystarczy zastosować jedną nadbudowę włazu o wysokości 30 cm.

W wypadku posadowienia zbiornika głębiej tj. ok. 70-80 cm (sytuacja niepożądana) głębokości normalnej (30-60 cm) lecz w miejscu przejazdu pojazdów należy chronić osadnik płytą betonową.

 

UWAGA:
Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą (w czasie montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania).