• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »

OSADNIK   GNILNY

FAMILY

Z  POLIETYLENU

 
Osadnik gnilny połączony jest bezpośrednio z wyjściem ścieków z budynku. Zachodzi w nim proces podczyszczania ścieków czyli oddzielenia ciał stałych i tłuszczy od cieczy, oraz fermentacji. Są to procesy biologiczne przy udziale bakterii beztlenowych. Wskaźnik zamulenia ma za zadanie filtrowanie cieczy przed jej wyjściem z osadnika.
W osadniku gnilnym ścieki zostają wstępnie oczyszczone. Cząstki unoszące się w ściekach opadają na dno i tworzą osad. Osad ten ulega powolnemu procesowi fermentacji, w czasie którego cząstki zanieczyszczeń rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika. Na powierzchni ścieków w osadniku gnilnym tworzy się tzw. kożuch (utworzony z zanieczyszczeń lżejszych od wody - najczęściej tłuszczy czyli piana powstająca przy procesie fermentacji ( w warunkach beztlenowych) stałych substancji zawartych w ściekach. Aby proces ten był skuteczny musi trwać co najmniej 3 dni - stąd wymaganie właściwej pojemności zbiornika w zależności od ilości podczyszczanych ścieków Dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 60-75%, BZT-5 w około 40-70%. Ogólnie można przyjąć iż ścieki na wylocie z osadnika są podczyszczone w ok. 65%.
osadnik gnilny
zbiornik family

  Pojemność 
FAMILY
[litr]
  Długość 
[cm]

C
  Wysokość 
[cm]

A
  Wysokość 
z pokrywą
[cm]
B
  Szerokość 
[cm]
  Wysokość 
od dna
do wlotu
[cm]
D
  Wysokość 
od dna
do wylotu
[cm]
E
  Wysokość 
włazu
[cm]
F
  Waga  
[kg]
2 000 160 120 140 122 111 106 34 70
3 000 195 144 162 151 134 127 34 100
5 000 232 191 212 185 183 175 34 200
10 000 407 191 212 185 183 175 34 390
15 000 582 191 212 185 183 175 34 600
20 000 757 191 212 185 183 175 34 800
25 000 932 191 212 185 183 175 34 1000
30 000 1107 191 212 185 183 175 34 1200
35 000 1282 191 212 185 183 175 34 1400
40 000 1457 191 212 185 183 175 34 1600
45 000 1632 191 212 185 183 175 34 1800
50 000 1807 191 212 185 183 175 34 2000
55 000 1982 191 212 185 183 175 34 2200
60 000 2157 191 212 185 183 175 34 2400

Posadowienie  osadnika  gnilnego  FAMILY
Zbiornik musi być osadowiony na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. Przestrzeń min. 30 cm) pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu musi był wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m³ piasku. Ilość cementu na m³ piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia podejścia osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik należy stopniowo napełniać wodą w miarę zasypywania wykopu.
UWAGA:
Upewnić się że piasek lub ziemia służąca do obsypki nie zawiera przedmiotów ostrych mogących uszkodzić ściany zbiornika. Osadnik FAMILY należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej (najlepiej na poziomie włazu).

osadnik gnilny


Zaleca się umieszczenie osadnika FAMILY na zewnątrz, jak najbliżej budynku (od 3 do 8 m). Przewód dopływu między budynkiem a osadnikiem jest jedynym elementem oczyszczalni, w którym nie zachodzi jeszcze żaden proces biologiczny. Im większa jest odległość od budynku do zbiornika - tym większe ryzyko oziębienia ścieków aż do ich ewentualnego (w czasie mrozów stężenia, co może doprowadzić do czasowego zapchania przewodów).

Należy więc:
  • umieścić zbiornik max 10 m od budynku,
  • ocieplić przewód jeżeli odległość jest większa od 10 m,
  • nachylenie przewodu powinno wynosić minimum 2-3 cm/mb.Typowa  instalacja  zbiornika
osadnik gnilny


Instalacja  zbiornika  na  pewnej  głębokości
osadnik gnilny


Środki  ostrożności:  przejazd  pojazdów
osadnik gnilny


Instalacja  zbiornika  w  terenie  podmokłym
osadnik gnilny


Przy posadowieniu zbiornika na głębokości ok. 50-60 cm pod powierzchnią ziemi wystarczy zastosować jedną nadbudowę włazu o wysokości 30 cm.
W wypadku posadowienia zbiornika głębiej tj. ok. 70-80 cm (sytuacja niepożądana) głębokości normalnej (30-60 cm) lecz w miejscu przejazdu pojazdów należy chronić osadnik płytą betonową.


UWAGA:
Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą (w czasie montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania).
Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij