• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
 

Oczyszczalnia DELFIN PRO 6 MBBRz dodatkowym złożem fluidalnym

do 6 osób mieszkających na stałe

Przepustowość 0,9 m3/dobę

10 lat gwarancji producenta

Oczyszczalnia posiada certyfikat CE
w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 + A2:2013przydomowa oczyszczalnia ścieków delfin pro 6 mbbr

przydomowa oczyszczalnia ścieków delfin pro 6 mbbr
 
Technologia oczyszczalni typu DELFIN PRO MBBR
Oczyszczalnie DELFIN PRO MBBR są idealnym rozwiązaniem problemu nieczystości dla mieszkańców, którzy mają mało miejsca na swojej działce. W przydomowych oczyszczalniach, najczęściej nierównomierność zrzutu ładunku zanieczyszczeń powoduje zakłócenie lub załamanie procesu oczyszczania. Oczyszczalnia Delfin Pro pracująca w oparciu o technologię MBBR wykazuje dużą wytrzymałość na nierównomierność zrzutu ścieków, umożliwiając tym samym wysoki stopień ich oczyszczenia.

Oczyszczalnie DELFIN PRO MBBR jest hybrydowym rozwiązaniem łączącym w sobie cechy osadu czynnego ze złożem zanurzonym i ruchomym (fluidalnym). Oczyszczalnia ta jest idealnym rozwiązaniem problemu nieczystości dla mieszkańców, którzy mają mało miejsca na swojej działce.

Może być montowana niezależnie od warunków gruntowo - wodnych!

MBBR - Moving Bed Biofilm Reaktor, to wysokowydajna technologia oczyszczania ścieków, która od kilkunastu lat zyskuje coraz większe uznanie na świecie. Proces MBBR jest oparty na zasadzie błony biologicznej tzw. biofilmu, który narasta na specjalnie zaprojektowanych, elementach z tworzywa zanurzonych w całej objętości reaktora np. zbiornik PEHD. Elementy MBBR zostały zaprojektowane tak by stwarzały jak największą powierzchnię czynną dla błony biologicznej i optymalne warunki do życia dla różnych kultur mikroorganizmów. Błona biologiczna zaczyna narastać w przeciągu minut/godzin po rozpoczęciu procesu oczyszczania. Mikroorganizmy, które biorą udział w procesie oczyszczania wytwarzają kleiste substancje, przyczepiają się do nośników i zaczynają tworzyć wysokowydajny biofilm.

W technologii MBBR biofilm zawieszony na kształtkach jest mieszany w komorze napowietrzania za pomocą sprężonego powietrza. Biofilm, pokrywający powierzchnię kształtek, ma optymalne warunki rozwoju i zapewniony optymalny dopływ tlenu i substancji organicznych do bakterii i mikroorganizmów wyższych. Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii, duże stężenie biofilmu i wysokie stężenie tlenu w technologii MBBR powoduje, że usuwa się kilka razy więcej zanieczyszczeń w ciągu doby niż w tradycyjnych oczyszczalniach z osadem czynnym. Obecność mikroorganizmów wyższych, powoduje zredukowanie ilości osadu nadmiernego o połowę. Mikroorganizmy w biofilmie są znacznie bardziej odporne na szokowe zmiany ChZT, BZT5, pH i temperatury. Technologia MBBR jest często stosowana również do podczyszczania ścieków w celu odciążenia istniejących oczyszczalni lub do końcowego doczyszczania ścieków w przypadku np. podwyższenia wymagań jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni.
Zastosowanie złoża ruchomego gwarantuje:
 • stabilną pracę oczyszczalni,
 • możliwość przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń,
 • szybkość usuwania BZT5 i azotu,
 • brak zatykania i samooczyszczanie,
 • wysoką odporność na zmiany pH i temperatury,
 • możliwość zastosowania technologii do każdego kształtu reaktora,
 • wysoką wytrzymałość nośników.

przydomowa oczyszczalnia ścieków delfin pro mbbr

LEGENDA

 • V1 - osadnik wstępny
 • V2 - komora napowietrzania
 • V3 - osadnik wtórny

Oczyszczalnie Delfin PRO MBBR są reaktorami przepływowymi, skonstruowanymi na bazie jednego zbiornika, w którym znajdują się 3 komory:

 • 1. Osadnik wstępny (magazynowanie i zgęszczanie osadów).
 • 2. Komora osadu czynnego (KOCz).
 • 3. Osadnik wtórny


Osadnik wstępny.

Pojemność osadnika wstępnego wynosi: Voswst = 1,26m3

Do osadnika wstępnego doprowadzane są ścieki surowe oraz osad nadmierny z osadnika wtórnego. Jest więc to osadnik mający 2 zadania:


 • 1. zatrzymać zawiesinę łatwo i średnio sedymentującą,
 • 2. gromadzić osad wstępny i nadmierny, aż do czasu jego wywiezienia (z możliwą częściową fermentacją).

Z osadnika wstępnego ścieki przepływają poprzez 2 deflektory (wykonane z trójników o średnicy 110mm) do komory napowietrzania.

Komora napowietrzania.

Pojemność komory napowietrzania wynosi: Vknap = 1,66m3

Do komory napowietrzania wpływają ścieki podczyszczone w osadniku wstępnym. Komora ma umożliwić oczyszczenie ścieków za pomocą osadu czynnego. Parametry dobrane dla osadu czynnego pozwalają na założenie stopnia usuwania BZT5 na poziomie 90 - 94%. Stężenie osadu dla tej objętości komory w granicach 3,2 kg/m3 Komora napowietrzania wyposażona jest w dyfuzor napowietrzający rurowy balastowany AKWATECH GJ RT 32/800/B. Z komory napowietrzania ścieki z osadem przepływają poprzez 2 deflektory z wydłużonymi dolnymi końcami (wykonane z trójników i rur o średnicy 110mm) do osadnika wtórnego.

Osadnik wtórny.

Pojemność komory napowietrzania wynosi: Voswt = 0,64m3

Osadnik wtórny ma za zadanie oddzielić osad czynny od ścieków oczyszczonych. Z osadnika ścieki oczyszczone odpływają do odbiornika lub innego urządzenia np. stawu doczyszczającego (zaleca się staw z podpowierzchniowym przepływem ścieków).
Osad czynny jest zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego odprowadzany do osadnika wstępnego.
Osadnik wyposażony jest w 3 pompy „mamutowe”, z czego dwie obsługują recyrkulację, a jedna osad nadmierny. Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się poprzez przelew zabezpieczony deflektorem, który chroni przed wynoszeniem zawiesiny pływającej na powierzchni osadnika wtórnego.

Oczyszczalnia ścieków Delfin PRO MBBR 6 - dane techniczne:
  Poj.
całkowita
Poj.
I zb.
Poj.
II zb.
Poj.
III zb.
Wys
bez nadstawki
Szer Wys
wlotu
Wys
wylotu
DELFIN
PRO MBBR 6
2560 l 1260 l 660 l 640 l 1,7 m 2,05 m 1,35 m 1,59 m 1,41 m
ZASTOSOWANIE
Technologia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące trzyetapowo w układzie oczyszczalni ścieków. Każdy etap realizowany jest w oddzielnych komorach, gdzie w procesie naprzemiennego tlenowego i beztlenowego środowiska następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków.
Grunt nieprzepuszczalny gliniasty, mała ilość miejsca na działce.

przydomowa oczyszczalnia ścieków delfin pro mbbr

W zestawie profesjonalna, w pełni zautomatyzowana szafa sterownicza z dmuchawą, elektrozaworami i przekaźnikami czasowymi. Estetyczna szafka sterownicza służyć będzie przez wiele lat i sprawi, że obsługa oczyszczalni nie sprawi najmniejszego problemu.

Możliwość sterowania za pośrednictwem Internetu! - wyposażenie opcjonalne
Specjalny układ sterowania sprawia, że wszystkie procesy oczyszczania w oczyszczalni DELFIN PRO MBBR zachodzą automatycznie, a właściciel ma możliwość kontroli oczyszczalni przez Internet.


Odprowadzenie oczyszczonych biologicznie ścieków następuje do:
 • gruntu na działce inwestora poprzez drenaż rozsączający,
 • gruntu na działce inwestora poprzez studnię chłonną,
 • oczka wodnego na terenie działki inwestora,
 • odbiornika poza terenem działki.


Charakterystyka systemu
 • wysoki stopień oczyszczenia ścieków,
 • niskie zużycie energii elektrycznej,
 • nieskomplikowany sposób eksploatacji,
 • zbiorniki polietylenowe odporniejsze od betonu,
 • montaż na małej powierzchni,
 • wyeliminowanie brzydkich zapachów,
 • ograniczenie stosowania biopreparatów.


10 lat gwarancji producentaWykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni
 • Trzykomorowy zestaw oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z dmuchawą powietrza.
 • Szafa sterownicza w zestawie !
Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij