• FHU "HELP" na Facebooku
Oczyszczalnie   i   zbiorniki   na   wodę   -   składy   fabryczne   w   Łękach!

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej »
Szambo,  oczyszczalnia  czy  kanalizacja

Porównanie kosztów budowy i eksploatacji

szamba, oczyszczalni i kanalizacji


O wyborze niech zadecyduje rachunek ekonomiczny

Odprowadzanie do środowiska nieoczyszczonych ścieków jest zabronione i niezgodne z przepisami. Ścieki wprowadzane do środowiska muszą być oczyszczane w taki sposób, żeby ich parametry zostały zredukowane do odpowiednich wartości.
Dyrektywa unijna zobowiązuje państwa członkowskie do wyposażenia w systemy kanalizacyjne i zapewnienia oczyszczenia ścieków ze wszystkich aglomeracji powyżej 2 tys. mieszkańców. Jednak większość polskich wsi posiada mniej mieszkańców, a ponadto występują tereny o zabudowie rozproszonej, uniemożliwiającej wykonanie zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Dlatego też trzeba zdecydować czy wybudować szambo na ścieki i wywozić je do oczyszczalni komunalnej czy wykonać przydomową oczyszczalnię - jeśli pozwalają na to warunki. Konkretny sposób może być również narzucony w pozwoleniu na budowę, w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zbiorcze systemy kanalizacyjne najskuteczniej chronią środowisko naturalne. Jednak ich budowa w terenach o rozproszonym charakterze zabudowy jest nieuzasadniona ekonomicznie. Wysokie koszty inwestycji obciążają na wiele lat rachunek użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszają zasadność ich budowy.

Założenia:
 • ilość mieszkańców: 4 osoby
 • średnie dobowe zużycie wody: 150 litrów/osobę = 0,15 m3
 • łączne dobowe zużycie wody: 4 osoby x 0,15 m3 = 0,60 m3
 • całkowite roczne zużycie wody: 365 dni x 0,60 m3 = 219 m3
 • średni koszt wywozu 1 m3 ścieków: 12 zł (są regiony gdzie koszt wynosi 20 zł)
 
Koszt zakupu, montażu i eksploatacji szamba
 • pojemność: 10 m3
 • koszt wybudowania szamba (zbiornik betonowy lub z tworzyw sztucznych z instalacją) = 6000 zł
 • roczny koszt wywozu ścieków (4 osoby) = 219 m3 x 12 zł = 2628,00 zł
 
Koszt zakupu, montażu i eksploatacji oczyszczalni biologicznej
 • koszt wybudowania oczyszczalni (z tworzyw sztucznych z instalacją) = 11785 zł
 • roczny koszt biopreparatów: 90 zł
 • roczny koszt wywozu ok 1 m3 x 12 zł = 12,00 zł
 • roczny koszt energii ok 100 zł
 
Koszt eksploatacji kanalizacji sanitarnej
 • cena brutto za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych = 4,91 zł (lokalna)
 • cena brutto za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla odbiorców przemysłowych = 7,21 zł (lokalna)
 • roczny koszt odprowadzenia ścieków (4 osoby) = 219 m3 x 4,91 = 1075,29 zł
 

Porównanie kosztów budowy i eksploatacji

Ceny brutto z montażem
Lata
eksplo
atacji
Szambo 10 tys. litrów Oczyszczalnia drenażowa i biologiczna Kanalizacja
Nakład Roczny
koszt
Suma kosztów Nakład Roczny
koszt
Suma kosztów Nakład Roczny
koszt
Suma
kosztów
betonowe polietylen drenażowa biologiczna
1 betonowe
7320
2628 9948 12327 drenażowa 6078 11985 5000

 

1075

 

6075
2 12576 14955 6178 12185 7150
3 15204 17583 5978 100 6278 12385 8225
4 17832 20211 6378 12585 9300
5 20460 22839 6478 12785 10375
6 polietylen
9699
23088 25467 biologiczna 6578 12985 11450
7 25716 28095 6678 13185 12525
8 28344 30723 11785 200 6778 13385 13600
9 30972 33351 6878 13585 14675
10 33600 35979 6978 13785 15750
 


Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro(at)fhu-help.pl help(at)fhu-help.plFormularz kontaktowy


Strony serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Podane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 jak i opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij